Brahminsnet.com - Forum - Powered by vBulletin
Latest Info from Administrator.
Warm Welcome to www.brahminsnet.com >>> Fast Registration Limited access only! Click to Register with full access!

Activity Stream

Filter
Sort By Time Show
Recent Recent Popular Popular Anytime Anytime Last 24 Hours Last 24 Hours Last 7 Days Last 7 Days Last 30 Days Last 30 Days All All Photos Photos Forum Forums Articles Articles Blog Blogs Groups Groups
Filter by: Last 30 Days Clear All
 • sridharv1946's Avatar
  0 replies | 7 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  23-05-2018, 07:14 AM
  Boon -positive story ஒரு ஊரில் ஏழை மீனவன் ஒருவன் இருந்தான். அவனுடைய அம்மாவிற்குக் கண்பார்வை இல்லை. அவனுக்கு வெகு நாட்களாகக் குழந்தையும் இல்லை. ஒரு நாள் அவன் கடலுக்கு மீன் பிடிக்கச் சென்றான். அப்போது, கரையில் ஒதுங்கிக் கிடந்த பெரிய மீனொன்று அவனைப்...
  0 replies | 10 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  23-05-2018, 07:11 AM
  Joke ஒரு மனைவியின் பார்வையில்: உலகின் Perfect Man - அவளின் அப்பா... உலகில் மிகவும் கஷ்டப்படுபவன் - அவளின் சகோதரன் உலகின் மிக அதிர்ஷ்டசாலி - அவளின் அக்கா/ தங்கையின் கணவன்மார்கள்... உலகத்திலேயே கஞ்சன், பொய்யன், அசடு.. Etc... etc... எல்லாம் அவளின்...
  0 replies | 9 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  23-05-2018, 07:08 AM
  How fortunate is Goddess Lakshmi? - Purnadara Dasar Courtesy: http://dasar-songs.blogspot.in/2011/06/blog-post_13.html லக்ஷ்மிதேவி எவ்வளவு பாக்கியம் செய்திருக்கிறார்? தன்னை வணங்கும் பக்தர்களுக்கு அளப்பரிய செல்வத்தையும், வளத்தையும் அளிக்கும்...
  0 replies | 11 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  23-05-2018, 06:47 AM
  Sundara Kaanda Sargas 50 Sundara Kaanda - Sarga 50 In this Sarga, Rāvaṇa prods his chief minister Prahasta to ask Hanumān as to who he is and why he has come to Laṅkā. Prahasta asks Hanumān whether he was sent by Indra, Yama, Varuṇa, Kubēra or...
  0 replies | 13 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  23-05-2018, 06:30 AM
  251. 251திருபாண்டிக்கொடுமுடி ஈரோடுலிருந்து 37 கிமீ தொலவில். கறையூர் என்று ஊரின் பெயர், பாண்டிக்கொடிமுடி என்பது கோயிலின் பெயர் தனதனத் தனனத் தனதான இருவினைப் பிறவிக் கடல்மூழ்கி இடர்கள்பட் டலையப் ...
  0 replies | 10 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  23-05-2018, 06:28 AM
  Dasakam: 091 -- Slokam: 08 भूतेष्वेषु त्वदैक्यस्मृतिसमधिगतौ नाधिकारोऽधुना चे- त्त्वत्प्रेम त्वत्कमैत्री जडमतिषु कृपा द्विट्सु भूयादुपेक्षा । अर्चायां वा समर्चाकुतुकमुरुतरश्रद्धया वर्धतां मे त्वत्संसेवी तथापि द्रुतमुपलभते...
  0 replies | 9 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  22-05-2018, 07:28 PM
  Greatness of bhagavan nama மந்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஹோமம் இவை எல்லாவற்றையும் விட, இறைவனின் நாமம் (பெயர்) சொல்வது மிக எளிமையானது. ராமா, கிருஷ்ணா என்று சொல்வதில் என்ன சிரமம்! இது அபரிமிதமான பலன் தரவல்லது என பெரியோர்கள் கூறுகின்றனர். * கலியுகத்தைக்...
  0 replies | 9 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  22-05-2018, 07:27 PM
  Are you a brahmin- Periyavaa நான் பிராமணன்???? யார் பிராமணன்???? நெற்றியில விபூதியை பட்டையா வைச்சுக்க மாட்டேன்.... திருமண் இட்டுக்க மாட்டேன்..... கோபி சந்தனம் இட்டுக்க மாட்டேன்......... ஸந்தியாவந்தனம் பண்ண மாட்டேன். நேக்கு நேரமே...
  0 replies | 11 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  22-05-2018, 07:20 PM
  Sundara Kaanda Sargas 49 Sundara Kaanda - Sarga 49 In this Sarga, Hanumān is struck by awe seeing the power, charm, majesty and opulence of the king of Rākshasas. He feels that that king could have become the ruler of the world of Dēvas itself,...
  0 replies | 8 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  22-05-2018, 07:14 PM
  250.நிணமொடு 250 திருப்பாதிரிப்புலியூர் ( கடலூர்) தனதன தனன தனந்த தானன தனதன தனன தனந்த தானன தனதன தனன தனந்த தானன தனதான நிணமொடு குருதி நரம்பு மாறிய தசைகுடல் மிடையு மெலும்பு தோலிவை ...
  0 replies | 9 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  22-05-2018, 07:11 PM
  Dasakam: 091 -- Slokam: 07 नो मुह्यन् क्षुत्तृडाद्यैर्भवसरणिभवैस्त्वन्निलीनाशयत्वा- च्चिन्तासातत्यशाली निमिषलवमपि त्वत्पदादप्रकम्प: । इष्टानिष्टेषु तुष्टिव्यसनविरहितो मायिकत्वावबोधा- ज्ज्योत्स्नाभिस्त्वन्नखेन्दोरधिकशिशिरितेनात्मना सञ्चरेयम्...
  0 replies | 6 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  0 replies | 9 view(s)
 • kgopalan37's Avatar
  21-05-2018, 04:28 PM
  25. Padmini Ekadasi - Adik Maas Ekadasi --0N 25-05-2018 Yudhishthira Maharaja said, Oh Janardana, what is the name of the Ekadasi that occurs during the light fortnight (shukla paksha) of the extra, leap year month? How does one observe it...
  0 replies | 16 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  21-05-2018, 09:00 AM
  �� श्री स्तुति : 07 / 25 �� ஸ்ரீ ஸ்துதி :
  0 replies | 13 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  20-05-2018, 08:50 AM
  �� श्री स्तुति : 06 / 25 �� ஸ்ரீ ஸ்துதி :
  0 replies | 18 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-05-2018, 08:19 AM
  A very pretty woman entered into an aircraft and started looking for her seat. She noticed that her seat is next to a person with both hands missing. She hesitated to sit next to him. That 'pretty' woman told the airhostess that she can't sit...
  0 replies | 23 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-05-2018, 08:12 AM
  சிவாயநம திருச்சிற்றம்பலம். பதியும் பணியே பணியாய் அருள்வாய். *கோவை.கு.கருப்பசாமி* __________________________________ *தேவாரத்தை பிடி! கயிறை பதி!!* ___________________________________ தேவாரம் பாடல் நாட்டில் அமைந்துள்ளது பெண்ணாகடம் என்னும் ஒரு...
  0 replies | 22 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-05-2018, 08:11 AM
  "பகவானுக்குத் தெரியாம ஒரு காரியமும் .பண்ண முடியாதுங்கறது" (சுவாமிக்கு சமமா போற்றப்படற நம் ஆசார்யாளும் இப்படி எல்லா இடத்துலயும் நிறைஞ்சிருந்து, நடக்கற எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்துண்டு இருந்தார்ங்கறதை நிரூபிக்கறவிதமா நடந்த சம்பவம் -பில்லி சூனிய...
  0 replies | 12 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-05-2018, 08:04 AM
  Sundara Kaanda Sarga 48 continues 5.48.32 அ 5.48.32 ஆ 5.48.32 இ 5.48.32 ஈ தாவுபௌ வேகஸம்பந்நௌ ரணகர்மவிஸாரதௌ । ஸர்வபூதமநோக்ராஹி சக்ரதுர்யுத்தமுத்தமம் ॥ tāvubhau vēgasampannau
  0 replies | 12 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-05-2018, 08:00 AM
  249.இருவினை யஞ்ச 249 திருப்பந்தணைநல்லூர் தனதன தந்த தனதன தந்த தனதன தந்த தனதான இருவினை யஞ்ச வருவினை கெஞ்ச இருள்பிணி துஞ்ச மலமாய எனதிடர் மங்க வுனதருள் பொங்க ...
  0 replies | 10 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-05-2018, 07:56 AM
  Dasakam: 091 -- Slokam: 06 भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान् मृगादीन् मर्त्यान् मित्राणि शत्रू]]नपि यमितमतिस्त्वन्मयान्यानमानि । त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यं विराग- स्त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च...
  0 replies | 18 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  19-05-2018, 06:45 AM
  �� श्री स्तुति : 05 / 25 �� ஸ்ரீ ஸ்துதி :
  0 replies | 21 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  18-05-2018, 09:46 AM
  �� श्री स्तुति : 04 / 25 �� ஸ்ரீ ஸ்துதி :
  0 replies | 14 view(s)
 • vanatarajan's Avatar
  17-05-2018, 09:10 PM
  I am posting this question to some "Vadhyar" who has the knowledge to calculate the date and timing. Regards Wg Cdr Natarajan
  2 replies | 47 view(s)
 • bmbcAdmin's Avatar
  17-05-2018, 08:20 PM
  bmbcAdmin replied to a thread Graha Pravesham in Question Answer
  Sri: Not addressed, to whom this message is?! Or You have to post the original message as a quote using the "Reply With Quote" button to answer a previous message.
  2 replies | 47 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  17-05-2018, 08:42 AM
  �� श्री स्तुति : 03/ 25 �� ஸ்ரீ ஸ்துதி :
  0 replies | 14 view(s)
 • vanatarajan's Avatar
  16-05-2018, 02:30 PM
  Swamin, I would be sincerely thankful to you for your help in fixing the date for Graha Pravesham for a house. The requirement is to finish the Graha pravesham before end of Mat 2018. Looking at the panchangam I suggested the date of 28th that has...
  2 replies | 47 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  16-05-2018, 08:34 AM
  �� श्री स्तुति : 02 / 25 �� ஶ்ரீ ஸ்துதி :
  0 replies | 25 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  15-05-2018, 08:47 AM
  �� श्री स्तुति : 01 / 25 �� ஶ்ரீ ஸ்துதி :
  0 replies | 24 view(s)
More Activity
Powered byvBSocial.com and Block Facebook