Brahminsnet.com - Forum - Powered by vBulletin
Latest Info from Administrator.
Warm Welcome to www.brahminsnet.com >>> Fast Registration Limited access only! Click to Register with full access!

Activity Stream

Filter
Sort By Time Show
Recent Recent Popular Popular Anytime Anytime Last 24 Hours Last 24 Hours Last 7 Days Last 7 Days Last 30 Days Last 30 Days All All Photos Photos Forum Forums Articles Articles Blog Blogs Groups Groups
 • sridharv1946's Avatar
  27-04-2018, 08:45 AM
  �� अभीति स्तवम् 12 / 29 �� அபீதி ஸ்தவம் �� அரங்கனை , அனுபவிப்பதே , ஆனந்தம் !
  0 replies | 0 view(s)
 • kgopalan37's Avatar
  26-04-2018, 08:33 PM
  29-04-2018. ஈஸான பலி:-சித்திரை மாதபெளர்ணமி யன்று செய்வதால்சைத்ரீ என்றும் அழைப்பர்.மாடுகளின்வியாதியை நீக்குவதால் சூலகவம்என்றும் பரமேஸ்வரனுக்குப்ரீதி அளிப்பதால் ஈஸான பலிஎன்றும் அழைப்பர். கால் நடைகள்வியாதி இல்லாமல் இருக்கும்.விருத்தியாகும்....
  0 replies | 8 view(s)
 • kgopalan37's Avatar
  26-04-2018, 04:50 PM
  28-04-18.ந்ருஸிம்மஜயந்தி: வைசாகசுக்ல பக்ஷ சதுர்தசி யன்றுமாலை ப்ரதோஷ வேளையில் ஸ்வாதிநக்ஷதிரத்தில் உலகை காக்கஅவதரித்தவரை நாமும் இன்றுபூஜை,ஸ்தோத்ரம்,அர்ச்சனை,வழிபாடு,நமஸ்காரம்செய்து ப்ரார்திப்போம். ஒவ்வொருமாதமும் சுக்ல பக்ஷ...
  0 replies | 12 view(s)
 • nsgov42's Avatar
  26-04-2018, 10:01 AM
  Respected Sir,Very very excellent and amazing information. Thanks and warm regards for sharing this wonderful information.Adiyen dasan ,Govindarajan. - - - Updated - - - Respected Sir,Very very excellent and amazing information. Thanks and...
  1 replies | 22 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  26-04-2018, 09:02 AM
  🙏 अभीति स्तवम् 11 / 29 🙏 அபீதி ஸ்தவம் 🙏 அடியாரைக் காப்பது , அரங்கனையே , காப்பது போல் !
  0 replies | 12 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  26-04-2018, 07:07 AM
  ஒருவன் தான் வேலை செய்யும் கம்பெனியில் இருந்து வெளியே வந்தான். அவன் நண்பன் நேராக இவனிடம் வந்து *"ஒரு கட்டிங் போட்டுட்டு போலாமா"* என்றான். *"சரி"* என்று அவனுடன் நடந்தான். வழியில் அவனுடைய செருப்பு *'சரக்'* என அறுந்தது. அவன் கண்களில் நீர் அருவியாய்...
  0 replies | 11 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  26-04-2018, 07:06 AM
  மகா பெரியவா அனுபவங்கள் ஆயிரம் பிரபல எழுத்தாளர் இந்திரா சௌந்தரராஜன் கூறுகிறார் வம்பு வழக்கினையும், போலீஸ் கைதையும், அந்த நாளில் அதாவது நூற்று ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பே காஞ்சிமடமும் சந்தித்துள்ளது என்றால் ஆச்சரியமாக இருக்கிறதல்லவா? அந்த...
  1 replies | 22 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  26-04-2018, 06:57 AM
  Courtesy:http://pkrishnan.net/tag/tamil/ https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=JrL1mocPquQ ஒரு மட மாதும் ஒருவனும் ஆகி இன்ப சுகம் தரும் அன்பு பொருந்தி உணர்வு கலங்கி ஒழுகிய விந்து ஊறு சுரோணித மீது கலந்து பனியிலோர் பாதி சிறு துளி...
  0 replies | 11 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  26-04-2018, 06:53 AM
  Sundara Kaanda Sargas 40 Sundara Kaanda - Sarga 40 In this Sarga, Seetā once again asks Hanumān to tell Rāma about her grief, and how she would not be able to bear any longer the sufferings and the cruel words of Rākshasis, and how difficult it...
  0 replies | 10 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  26-04-2018, 06:48 AM
  236.பூமாதுர 236 சீகாழி தானாதன தானன தானன தானாதன தானன தானன தானாதன தானன தானன தந்ததான
  0 replies | 8 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  26-04-2018, 06:40 AM
  Dasakam: 090 -- Slokam: 04 तं च त्रिमूर्त्यतिगतं परपूरुषं त्वां शर्वात्मनापि खलु सर्वमयत्वहेतो: । शंसन्त्युपासनविधौ तदपि स्वतस्तु त्वद्रूपमित्यतिदृढं बहु न: प्रमाणम् ॥४॥ Link]taM cha trimuurtyatigataM parapuuruShaM tvaaM...
  0 replies | 10 view(s)
 • kgopalan37's Avatar
  25-04-2018, 03:41 PM
  The great rishi replied Oh son, listen with great attention, for byhearing me your life will change, and you will become free of all yourremaining sins. In the light fortnight of this very month, Vaisakha(April-May) there occurs the sacre d...
  0 replies | 14 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  25-04-2018, 09:09 AM
  �� अभीति स्तवम् 10 / 29 �� அபீதி ஸ்தவம்
  0 replies | 16 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  25-04-2018, 08:00 AM
  Tried to correct the Title but failed in my attempt
  2 replies | 33 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  25-04-2018, 07:33 AM
  சோகம் தந்த ராகம் - ஞானப் பான - J.K. SIVAN ரொம்ப நாளாகிவிட்டது. பூந்தானத்தின் ஞானப்பான மலையாள குருவாயூரப்பன் மீதான பக்திரசம் ததும்பும் வேதாந்த பாடல்களை பற்றி எழுதி. இன்று கொஞ்சம் நேரம் கிடைத்தது. பிறந்தது முதல் மூச்சு விடுகிறோமோ இல்லையோ கர்மம்...
  0 replies | 11 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  25-04-2018, 07:27 AM
  Paradigms -stories படித்த போதே கண்கலங்க வைத்த... குட்டி உண்மை சம்பவங்கள்: படிக்கும் போது பாருங்கள், உங்களை கூட உணர்ச்சிவச படவைக்கும் ... சம்பவம்-1 24 வயது வாலிபன் இரயில் ஜன்னல் வழியேபார்த்து கத்தினான்."அப்பா இங்கே பாருங்கள்,".. மரங்கள்...
  0 replies | 10 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  25-04-2018, 07:19 AM
  எழுத்துப்பிழை இல்லாமல் தமிழ் சொல்லி தர பிள்ளைகளுக்கு சில விளக்கங்கள்... "ண", "ன" மற்றும் "ந" எங்கெல்லாம் வரும்? ஒரு எளிய விளக்கம் மூன்று சுழி "ண", ரெண்டு சுழி "ன" மற்றும்
  0 replies | 19 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  25-04-2018, 07:14 AM
  Sundara Kaanda Sarga 39 Continues 5.39.27 அ 5.39.27 ஆ 5.39.27 இ 5.39.27 ஈ ததஸ்மிந்கார்யநிர்யோகே வீரைவம் துரதிக்ரமே । கிம் பஸ்யஸி ஸமாதாநம் த்வம் ஹி கார்யவிதாம் வர: ॥ tadasminkāryaniryōgē
  0 replies | 21 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  25-04-2018, 07:11 AM
  235.தினமணி 235 சீகாழி தனதன தாந்ததான தனதன தாந்ததான தனதன தாந்ததான தனதான தினமணி சார்ங்கபாணி யெனமதிள் நீண்டுசால
  0 replies | 18 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  25-04-2018, 07:08 AM
  Dasakam: 090 -- Slokam: 03 तत्रापि सात्त्विकतनुं तव विष्णुमाहु- र्धाता तु सत्त्वविरलो रजसैव पूर्ण: । सत्त्वोत्कटत्वमपि चास्ति तमोविकार- चेष्टादिकञ्च तव शङ्करनाम्नि मूर्तौ ॥३॥ tatraapi saattvikatanuM tava viShNumaahuH dhaataa tu sattva...
  0 replies | 19 view(s)
 • R.Varadarajan's Avatar
  24-04-2018, 03:26 PM
  Very good article. Thanks. But,title needs correction. Prostate,not,prostrate. Varadarajan
  2 replies | 33 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  24-04-2018, 09:58 AM
  �� अभीति स्तवम् 09 / 29 �� அபீதி ஸ்தவம் �� அச்சத்தை , அழிப்பவன் , அரங்கனே ! �� श्रीमते , निगमान्त महा देशिकाय , नम:
  0 replies | 26 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  24-04-2018, 07:21 AM
  Pavhari Baba THE AIR EATING SAINT - J.K. SIVAN It is a must to know about many great saints and Mahans who have appeared on this Punyaboomi, Bharat, and repeatedly we should remember them. Especially for this reason only, I am writing...
  0 replies | 22 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  24-04-2018, 07:09 AM
  Sri Vadiraja Theertharu.... (a brief note) Born in the year 1480 AD Sri Vaadiraajaru was known as BhooVaraha in his poorvaashrama; In his previous birth Sri Vaadiraajaru is believed to be the Brahmana who carried Rukmini Devi's message to...
  0 replies | 15 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  24-04-2018, 07:05 AM
  *THE PARSI _"MODI"_* Russi Modi, Chairman, Tata Steel, was holding a weekly meeting with TATA STEEL staff at a football ground in Jamshedpur. A worker took up a niggling issue.... He said the quality, cleanliness and hygiene of toilets for...
  0 replies | 12 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  24-04-2018, 06:45 AM
  Sundara Kaanda Sarga 39 Sundara Kaanda - Sarga 39 In this Sarga, seeing Hanumān ready to take leave, Seetā, her voice choked with tears, tells him that everything depends on him alone, as to how he keeps his spirits high and how he propels Rāma...
  0 replies | 13 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  24-04-2018, 06:36 AM
  234.சருவி யிகழ்ந்து 234 சீகாழி உமது சொரூப தடத்த 16 இயல்புகளை என்றுமே மறவேனே என்று கூறும் பாங்கு அழகானது தனதன தந்தன தந்தன தந்தன தனதன தந்தன தந்தன தந்தன தனதன தந்தன தந்தன தந்தன தனதான
  0 replies | 10 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  24-04-2018, 06:30 AM
  Dasakam: 090 -- Slokam: 02 मूर्तित्रयेश्वरसदाशिवपञ्चकं यत् प्राहु: परात्मवपुरेव सदाशिवोऽस्मिन् । तत्रेश्वरस्तु स विकुण्ठपदस्त्वमेव त्रित्वं पुनर्भजसि सत्यपदे त्रिभागे ॥२॥ muurtitrayeshvara sadaashiva pa~nchakaM yat praahuH...
  0 replies | 10 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  23-04-2018, 01:10 PM
  अभीति स्तवम् 08 / 29 அபீதி ஸ்தவம் அரங்கன் அடியவர் , அனைத்தும் , உடையவர் !
  0 replies | 13 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  23-04-2018, 11:14 AM
  5.38.3இ 5.38.36 ஈ 5.38.37 அ 5.38.37 ஆ 5.38.37 இ 5.38.37 ஈ Sundara Kaanda Sarga 38 continues ஹிநஸ்து தக்ஷிணாக்ஷி த்வத்
  0 replies | 19 view(s)
More Activity
Powered byvBSocial.com and Block Facebook