Latest Info from Administrator.
Warm Welcome to www.brahminsnet.com >>> Fast Registration Limited access only! Click to Register with full access!

Activity Stream

Filter
Sort By Time Show
Recent Recent Popular Popular Anytime Anytime Last 24 Hours Last 24 Hours Last 7 Days Last 7 Days Last 30 Days Last 30 Days All All Photos Photos Forum Forums Articles Articles Blog Blogs Groups Groups
 • soundararajan50's Avatar
  24-08-2017, 05:55 AM
  courtesy:Sri.Kovai K.Karuppasamy いいいいいいいいいいい 🔴 திருவொற்றியூர் 🔴 いいいいいいいいいいい திருவொற்றியூர் தொண்டை மண்டல சிவத்தலங்களில் முக்கியமான ஒன்று . இத்தலம் காலத்தால் மிக பழமையானது ஆதலால் ஈசன் திருநாமமே ஆதிபுரிஸ்வரர்...
  0 replies | 4 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  24-08-2017, 05:54 AM
  "தலைப்பாகை சாமியார்!" ((ஏழைக்காக லீலா நாடகம் நடத்திய பெரியவா) ("ஒரு பைசாவைக் கூட கையால் தொட்டதில்லை" உண்மைதான். ஆனால் கல்யாணத்துக்கு வேண்டிய பணம் கிடைத்துவிட்டது - தலைப்பாகை சாமியாருக்கு!) சொன்னவர்-ஸ்ரீமடம் பாலு....
  0 replies | 4 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  24-08-2017, 05:50 AM
  Courtesy: Sri.PP.Ramachandran JYOTIRLINGASPART FOURMAHAKALESHWAR Mahakaleshwar Jyotirlinga is one of the most famous temples dedicated to Shiva . It is located in the ancient city of Ujjain. The temple is situated on the side of the Rudra...
  0 replies | 3 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  24-08-2017, 05:44 AM
  कागदम् यदि 2 निमिषानि दहति, तत् भस्म भविष्यति, काष्ठं यदि 10 निमिषानि दहति, तत् भस्म भविष्यति वृक्ष: यदि 2 घण्टा दहति तत् भस्म भविष्यति परन्तु एक: कति घनटा: दहनान्तरमपि तत् भस्म न भविष्यति तत् किं?
  0 replies | 3 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  24-08-2017, 05:35 AM
  108.நாசர்தம் நாசர்தங் கடையதனில் விரவிநான் மெத்த நொந்து தடுமாறி ஞானமுங் கெடஅடைய வழுவியா ழத்த ழுந்தி மெலியாதே மாசகந் தொழுமுனது புகழினோர் சொற்ப கர்ந்து சுகமேவி மாமணங் கமழுமிரு கலமபா தத்தை நின்று ...
  0 replies | 3 view(s)
 • jayanthi s's Avatar
  24-08-2017, 05:35 AM
  Very nice.for the sake of bhaktas kaumaram site post guruji raghavan s singing of thirupugazh.
  1 replies | 15 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  24-08-2017, 05:32 AM
  Dasakam: 078 -- Slokam: 08 अशरणां यदि मां त्वमुपेक्षसे सपदि जीवितमेव जहाम्यहम् । इति गिरा सुतनोरतनोत् भृशं सुहृदयं हृदयं तव कातरम् ॥८॥ asharaNaaM yadi maaM tvamupekshase sapadi jiivitameva jahaamyaham | iti giraa sutanOratanOd bhR^ishaM...
  0 replies | 6 view(s)
 • kgopalan37's Avatar
  23-08-2017, 08:48 PM
  Kaveri Mahatmiyam काकारो कलुषं हन्ति वेकारो वाञ्छित प्रदः । रीकारो मोक्षदं नॄणां कावेरीत्यवधारय॥ The word Ca in Cauvery stands for removal of all sins, Ve stands for fulfilling our desire, and Ry stands for providing relief from...
  0 replies | 8 view(s)
 • nsgov42's Avatar
  23-08-2017, 07:38 PM
  Dear Sir,Anantakoti namaskaram to Mahaperiavaa.My respectful pranams to the great lady devotee.Warm regards for sharing this great inspiring information.Adiyen dasan,Govindarajan. - - - Updated - - - Dear Sir,Anantakoti namaskaram to...
  2 replies | 38 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  23-08-2017, 06:22 AM
  Courtesy: http://subhashitani.wordsofwisdom.in/2011/09/blog-post_8.html?m=1 मृद्वीका रसिता सिता समशिता स्फीतं निपीतं पयः स्वर्यातेन सुधाप्यधायि कतिधा रम्भाधरः खंडितः । तत्त्वं ब्रूहि मदीयजीव भवता भूयो भवे भ्राम्यता कृष्णेत्यक्षरयोरयं...
  0 replies | 12 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  23-08-2017, 06:20 AM
  Growing up in the most TamBrahm part of Mumbai --- by Sweta Except for speaking Hindi without a Tamilian accent, any TamBrahm from Mumbai is as Tamilian as their Chennai counterpart if they grew up in Matunga, Chembur-Chedda Nagar and...
  0 replies | 11 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  23-08-2017, 06:13 AM
  *திருக்கடவூர் தொடர்.* **சிவாயநம. திருச்சிற்றம்பலம். *கோவை.கு.கருப்பசாமி.* பதியும் பணியே பணியாய் அருள்வாய். いいいいいいいいいいいいい *(19)* *திருக்கடவூர் தொடர்.* いいいいいいいいいいいいい பெருமானின் பல்வேறு...
  0 replies | 12 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  23-08-2017, 06:08 AM
  Kishkindha Kaanda Sargas 57 Kishkindha Kaanda - Sarga 57 In this Sarga, Aṅgada narrates to Sampāti, in brief, who they are, why they happen to be there and why they have decided to fast unto death, starting from Rāma being exiled to Vana by...
  0 replies | 13 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  23-08-2017, 06:04 AM
  107 தெருவினில் தெருவினில் நடவா மடவார் திரண்டொ றுக்கும் வசையாலே தினகர னெனவே லையிலே சிவந்து திக்கும் மதியாலே பொருசிலை வளையா இளையா மதன்தொ டுக்குங் கணையாலே...
  0 replies | 7 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  23-08-2017, 05:57 AM
  Dasakam: 078 -- Slokam: 07 तव हृताऽस्मि पुरैव गुणैरहं हरति मां किल चेदिनृपोऽधुना । अयि कृपालय पालय मामिति प्रजगदे जगदेकपते तया ॥७॥ tava hR^itaa(a)smi puraiva guNairahaM harati maaM kila chedi nR^ipO(a)dhunaa || ayi kR^ipaalaya paalaya...
  0 replies | 8 view(s)
 • R.Varadarajan's Avatar
  22-08-2017, 07:41 PM
  Maha Periyavaa was really the incarnation of Parameswara. What kindness and understanding! He was the Yugapurusha. HARA HARA SANKARA, JAYA JAYA SANKARA VARADARAJAN
  2 replies | 38 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  22-08-2017, 06:05 AM
  ஐன்ஸ்டீன் E=MC2 என்ற கூற்று 1905ல் இயற்பியல் வரலாற்றில் புரட்சியை ஏற்படுத்தியது. அந்த கூற்றின் அடிப்படையான சிறப்புச் சார்புக் கோட்பாட்டைக் கண்டறிந்தபோது ஐன்ஸ்டீனுக்கு 26 வயது. மூன்று வயதுவரை ஐன்ஸ்டீன் பேச்சாற்றல் இல்லாத ...
  0 replies | 15 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  22-08-2017, 06:04 AM
  அடக்கம்! ஒரு துறவியை சந்தித்த ஒருவன், "சுவாமி! மனிதனுக்கு அடக்கம் அவசியம் என்று எல்லோரும் சொல்கிறார்களே, எதனால்?" என்று கேட்டான். "குழம்பில் புளி, காரம் போன்ற அனைத்துப் பொருட்கள் இருந்தாலும் உப்பு இல்லையென்றால் ...
  0 replies | 17 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  22-08-2017, 06:01 AM
  சிவாயநம. திருச்சிற்றம்பலம். *கோவை. கு.கருப்பசாமி.* பதியும் பணியே பணியாய் அருள்வாய். *சிவ தல தொடர்.73.* *சிவ தல அருமைகள், பெருமைகள் தொடர்.* *திருஅம்பர்மாகாளம்.* *(நேரில் சென்று தரிசித்ததைப் போல......)*
  0 replies | 18 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  22-08-2017, 05:58 AM
  பெரியவா தேடி சென்ற பாட்டி !!! ஒரு அனுஷத்துக்கு மறுநாள் நிறைய பக்தர்கள் தர்சனம் பண்ண வந்தார்கள். அதில் ஒரு வயசான பாட்டி. பெரியவாளை பார்த்து"சர்வேஸ்வரா..மஹாப்ரபு." என்று கன்னத்தில் போட்டுக் கொண்டார். "எப்டி இருக்கான் ஒன் ஸ்வீகாரம்?" ...
  2 replies | 38 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  22-08-2017, 05:51 AM
  106 செகமாயை செகமாயை யுற்றெ னகவாழ்வில் வைத்த திருமாது கெர்ப்ப முடலூறித் தெசமாத முற்றி வடிவாய்நி லத்தில் திரமாய ளித்த பொருளாகி மகவாவி னுச்சி விழியாந நத்தில் மலைநேர்பு...
  0 replies | 14 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  22-08-2017, 05:48 AM
  Dasakam: 078 -- Slokam: 06 स च भवन्तमवोचत कुण्डिने नृपसुता खलु राजति रुक्मिणी । त्वयि समुत्सुकया निजधीरतारहितया हि तया प्रहितोऽस्म्यहम् ॥६॥ sa cha bhavantamavOchata kuNDine nR^ipasutaa khalu raajati rukmiNii | tvayi samutsukayaa...
  0 replies | 16 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  21-08-2017, 05:51 AM
  Courtesy:http://valmikiramayanam.in/?p=2474 ஸ்ரீ சங்கர சரிதம் ஏழாம் பகுதி பக்தியின் மூலமே ஞானம் அடையலாம் நேற்றைய கதையில் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுக்கு முன்னாடி அந்த அத்வைத பரம்பரையில் மஹாவிஷ்ணு, ப்ரம்மா, வசிஷ்டர், சக்தி, பராசரர், வ்யாஸர், சுகர்,...
  0 replies | 21 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  21-08-2017, 05:47 AM
  **சிவாயநம. திருச்சிற்றம்பலம். *கோவை.கு.கருப்பசாமி.* பதியும் பணியே பணியாய் அருள்வாய். いいいいいいいいいいいいいい *(15)* *திருக்கடவூர் தொடர்.* いいいいいいいいいいいいいい சதுரமறைகள் அரண்செய்யச் சூழ்ந்ததுபோல் சதுர...
  0 replies | 22 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  21-08-2017, 05:43 AM
  Courtesy: http://tyagaraja-vaibhavam-tamil.blogspot.in/2010/03/kana-kana-ruchira-raga-varali.html தியாகராஜ கிருதி - கன கன ருசிரா - ராகம் வராளி - Kana Kana Ruchira - Raga Varali பல்லவி கன கன ருசிரா கனக வஸன நின்னு (கன) அனுபல்லவி தி3ன...
  0 replies | 25 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  21-08-2017, 05:34 AM
  Kishkindha Kaanda Sargas 56 Kishkindha Kaanda - Sarga 56 In this Sarga, Sampāti, the brother of Jaṭāyu, happens to come to the place where the Vānaras are. Sampāti thinks of devouring them one by one as they die. Aṅgada wonders whether Yama has...
  0 replies | 20 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  21-08-2017, 05:27 AM
  105.சுத்தியநரப்புடன் சுத்தியந ரப்புடனெ லுப்புறுத சைக்குடலொ டப்புடனி ணச்சளிவ லிப்புடனி ரத்தகுகை சுக்கிலம்வி ளைப்புழுவொ டக்கையும ழுக்குமயிர் சங்குமூளை துக்கம்விளை வித்தபிணை யற்கறைமு னைப்பெருகு குட்டமொடு...
  0 replies | 11 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  21-08-2017, 05:20 AM
  Dasakam: 078 -- Slokam: 05 द्विजसुतोऽपि च तूर्णमुपाययौ तव पुरं हि दुराशदुरासदम् । मुदमवाप च सादरपूजित: स भवता भवतापहृता स्वयम् ॥५॥ dvijasutO(a)pi cha tuurNa mupaayayau tava puraM hi duraasha duraasadam | mudamavaapa cha saadara puujitaH...
  0 replies | 19 view(s)
 • kgopalan37's Avatar
  20-08-2017, 07:01 PM
  SAMA VEDHA UPAKARMA 25-08-2017 வெள்ளி கிழமை. பாத்ர பத மாதம் ஹஸ்த நக்ஷதிரம் அன்று உபாகர்மா. செவ்வாய் தோஷ சாந்தி செய்து உபாகர்மா செய்யலாம். 1. காலையில் ஸ்நானம்; 2. ஸந்தியா வந்தனம், காயத்ரி ஜபம் 108. 3. ப்ரஹ்மசாரிகள்- ஸமிதாதானம்;...
  0 replies | 60 view(s)
 • kgopalan37's Avatar
  20-08-2017, 03:10 PM
  ரிஷிபஞ்சமி 26-08-2017. விநாயகசதுர்திக்கு மறு நாள் பாத்ரபத மாதம் சுக்ல பஞ்சமி அன்றுரிஷி பஞ்சமி விரதம் அனுஷ்டிக்கவேண்டும்.கஸ்யபர்,அத்ரி ஜமதக்னிபரத்வாஜர் கௌதமர் விசுவாமித்ரர்வசிஷ்டர் அகத்தியர் அருந்ததி ஆகியோரைஎட்டு கலசங்கள் வைத்து ...
  0 replies | 21 view(s)
More Activity