Latest Info from Administrator.
Warm Welcome to www.brahminsnet.com >>> Fast Registration Limited access only! Click to Register with full access!

Activity Stream

Filter
Sort By Time Show
Recent Recent Popular Popular Anytime Anytime Last 24 Hours Last 24 Hours Last 7 Days Last 7 Days Last 30 Days Last 30 Days All All Photos Photos Forum Forums Articles Articles Blog Blogs Groups Groups
 • sridharv1946's Avatar
  22-07-2018, 10:00 AM
  �� श्री वरदराज पंचाशत् 12 / 51
  0 replies | 7 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  22-07-2018, 09:55 AM
  �� श्री वरदराज पंचाशत् 11 / 51
  0 replies | 11 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  22-07-2018, 07:24 AM
  சுவாமி தேசிகன்: அடைக்கலப்பத்து - J.K. SIVAN நான் ஒரு காகம். அழகு தமிழிலும் ஆழ்ந்த பக்தி தோய்ந்த சமஸ்க்ரிதத்திலும் இணையாக அற்புத பக்தி ஸ்தோத்திரங்களை இயற்றியவர்களில் முதன்மை ஸ்தானம் பெற்றவர்கள் வெகு வெகு சிலரே. அவர்களில் பிரதானமாக ஜொலிப்பவர்`களில்...
  0 replies | 17 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  22-07-2018, 07:22 AM
  Courtesy:Smt.Dr.Saroja Ramanujam மாலாய்ப் பிறந்த நம்பியை மாலே செய்யும் மணாளனை ஏலாப் பொய்களுரைப்பானை இங்கே போதக்கண்டீரே? மேலால் பரந்த வெயில் காப்பான்
  0 replies | 13 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  22-07-2018, 07:20 AM
  Good one to read On March 23, 1994 the medical examiner viewed the body of Ronald Opus and concluded that he died from a shotgun wound to the head. Mr. Opus had jumped from the top of a ten-story building intending to commit suicide. He left...
  0 replies | 18 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  22-07-2018, 07:18 AM
  Courtesy:Sri.Nityanand Misra "In greatness, the upādhyāya exceeds ten ācārya‑s, the father exceeds ten upādhyāya‑s, and the mother exceeds ten fathers or the entire earth. There is no guru like the mother." (Bhīṣma to Yudhiṣṭhira, #Mahābhārata...
  0 replies | 16 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  22-07-2018, 07:16 AM
  ये केचिद् दु:खिता लोके सर्वे ते स्वसुखेच्छया। ये केचित् सुखिता लोके सर्वे तेऽन्यसुखेच्छया॥ इस संसार में जो कोई भी दुखी हैं वे अपने सुख की इच्छा से ही दुखी हैं और इस संसार में जो कोई भी सुखी हैं वे दूसरों के सुख की इच्छा से ही सुखी हैं॥ ...
  0 replies | 10 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  22-07-2018, 07:13 AM
  Sundara Kaanda Sargas 67 Sundara Kaanda - Sarga 67 In this Sarga, Hanumān, asked by Rāma, relates all that Seetā said, including the story of the crow at Citrakūṭa and her pitiful pleas to be saved from the Rākshasas. 5.67.1 அ 5.67.1 ஆ 5.67.1...
  0 replies | 13 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  22-07-2018, 07:09 AM
  306.ஈயெறும்புநரி 306வாலிகொண்டபுரம் தான தந்ததன தான தந்ததன தான தந்ததன தான தந்ததன தான தந்ததன தான தந்ததன தந்ததான ஈயெ றும்புநரி நாய்க ணங்கழுகு காக முண்பவுட லேசு மந்துஇது ஏல்வதென்றுமத மேமொ...
  0 replies | 8 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  22-07-2018, 07:06 AM
  Dasakam: 097 -- Slokam: 02 त्वय्येव न्यस्तचित्त: सुखमयि विचरन् सर्वचेष्टास्त्वदर्थं त्वद्भक्तै: सेव्यमानानपि चरितचरानाश्रयन् पुण्यदेशान् । दस्यौ विप्रे मृगादिष्वपि च सममतिर्मुच्यमानावमान- स्पर्धासूयादिदोष: सततमखिलभूतेषु संपूजये त्वाम् ॥२॥...
  0 replies | 11 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  21-07-2018, 06:53 AM
  soundararajan50 started a thread On Marriage in Social
  டும் டும் கல்யாணம் 4 J.K. SIVAN அத்ரி என்கிற ரிஷியின் பெண் அபாலா. பாவம் அவளுக்கு உடலில் சரும நோய். வேதகாலத்திலேயே சொறி சிரங்குகள் உண்டு போல் இருக்கிறது. வேதகால நோய்களோ? அதனால் அவளை யாரும் திருமணம் செய்த்துக்கொள்ள முன்வரவில்லை. அவள் இந்திரனை நோக்கி...
  0 replies | 24 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  21-07-2018, 06:48 AM
  ifferent types of deeksha Tamil ஓம் நமசிவாய குருவே சரணம்: *தீட்சை* என்றால் என்ன ? தீட்சை என்பது சிவாகமங்களில் கூறப்பட்ட சைவக்கிரியைகளில் ஒன்று.....சிவபெருமானைத் தியானித்து விதிப்படி வழிப்படுவதற்கு நமக்குத் தகுதியளிப்பது தீட்சை ஆகும்....சைவ...
  0 replies | 19 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  21-07-2018, 06:46 AM
  Memory power-Periyavaa முதிய தம்பதிகளான ஒரு தாத்தாவும் பாட்டியும் பெரியவாளை தரிசிக்க வந்தனர். அப்போது மஹாபெரியவாள் ஒரு வாதாமரத்தின் கீழே சாக்கில் அமர்ந்திருந்தார். கைகூப்பிக்கொண்டு நின்றிருந்தார்கள் தம்பதியர் அவர் முன்பாக. பெரியவாள் கேட்டார்கள்,...
  0 replies | 21 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  21-07-2018, 06:42 AM
  षड् दोषा: पुरूषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता। निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध: आलस्यं दीर्घसूत्रता॥ सम्पन्न होने की इच्छा वाले मनुष्य को इन छः बुरी आदतों को त्याग देना चाहिए - (अधिक) नींद, जड़ता, भय, क्रोध, आलस्य और कार्यों को टालने की प्रवृत्ति॥ ...
  0 replies | 15 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  21-07-2018, 06:41 AM
  कर्तव्यम् आचरं कामम् अकर्तव्यम् अनाचरम् | तिष्ठति प्राकॄताचारो य स: आर्य इति स्मॄत: || A person who does the things which are to be done and who doesn't do the things which are not to be done; a person who sticks to rational behaviour (or...
  0 replies | 19 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  21-07-2018, 06:34 AM
  305.அருவரை 305வயிரவிவனம் பஞ்சாப் மாகாணத்தில் சரஸ்வதி நதிக்கரையிருக்கலாம் என ஊகிக்கப்படுகிறது ஞானம் அருள்வாயே தனதன தனத்த தான தனதன தனத்த தான தனதன தனத்த தான தனதானா அருவரை யெடுத்த வீர னெரிபட விரற்க...
  0 replies | 11 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  21-07-2018, 06:29 AM
  Narayaneeyam Dasakam:97 Markandeya Dasakam: 097 -- Slokam: 01 त्रैगुण्याद्भिन्नरूपं भवति हि भुवने हीनमध्योत्तमं यत् ज्ञानं श्रद्धा च कर्ता वसतिरपि सुखं कर्म चाहारभेदा: । त्वत्क्षेत्रत्वन्निषेवादि तु यदिह पुनस्त्वत्परं तत्तु सर्वं...
  0 replies | 19 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-07-2018, 10:36 AM
  சித்தர்கள்: J.K. SIVAN பூண்டி சாமியார் 7 பரணீதரன் பூண்டி சாமியாரை விடுவதாக இல்லை. மேலே குட்டி குட்டியாக கேள்விகள் கேட்டு விஷயம் சேகரித்தார். ''சுவாமி, நீங்கள் ஏன் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸிலிருந்து கடலாடி கிராமம் வந்தீர்கள்?'' ''நான் தான் சொன்னேனே,...
  0 replies | 22 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-07-2018, 10:31 AM
  Narasimhar - Poem in tamil Courtesy:Smt.Padma Gopal (நமக்கானான் நரசிம்மன்..) தானே, தன்னைத் தான்− தூணிலே பிறப்பித்தான்; ஊனுறை உயிர் நடுங்க− உயர்ந்தவனெனக் காண்பித்தான்!
  0 replies | 19 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-07-2018, 10:29 AM
  soundararajan50 started a thread Nothing is ours in Social
  Nothing is ours சிவாயநம திருச்சிற்றம்பலம். பதியும் பணியே பணியாய் அருள்வாய். *கோவை.கு.கருப்பசாமி.* 💥 *நமக்கு ஏதும் சொந்தமில்லை:*💥 பிருகதச்வன் என்ற மன்னர் தேவலோக தலைமைப் பதவி மீது கொண்ட ஆசையால் நூறு அஸ்வமேத யாகம் செய்ய விரும்பினான். இதுபற்றி தன்...
  0 replies | 23 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-07-2018, 10:25 AM
  Instances in kamarajar life முன்னோர் செய்த பாவம் பிள்ளைகளைதான் சேரும்.... காமராஜர் ஒரு நாள் தன் தோளில் வலது பக்கத்தில் துண்டு போடுவதற்கு பதில், இடது பக்கத்தில் போட்டுள்ளார். உடனே பத்திரிகையாளர்கள் , துண்டை மாற்றி போட்டுள்ளீர்கள் எதுவும்...
  0 replies | 18 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-07-2018, 10:22 AM
  Rama asking the moon Courtesy:Smt.Dr.Saroja Ramanujam "Mother I want to have that." The child cried. He is the dearest son of the emperor and where is the difficulty for him to get what he wants? Yet the mother was baffled. He was asking...
  0 replies | 20 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-07-2018, 10:17 AM
  304.தாமரையின்மட்டு 304வயலூர் தானதன தத்த தானதன தத்த தானதன தத்த தனதான தாமரையின் மட்டு வாசமல ரொத்த தாளிணைநி னைப்பி லடியேனைத் தாதவிழ்க டுக்கை நாகமகிழ் கற்ப தாருவென மெத்தி ...
  0 replies | 12 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-07-2018, 10:14 AM
  Dasakam: 096 -- Slokam: 10 ऐल: प्रागुर्वशीं प्रत्यतिविवशमना: सेवमानश्चिरं तां गाढं निर्विद्य भूयो युवतिसुखमिदं क्षुद्रमेवेति गायन् । त्वद्भक्तिं प्राप्य पूर्ण: सुखतरमचरत्तद्वदुद्धूतसङ्गं भक्तोत्तंसं क्रिया मां पवनपुरपते हन्त मे रुन्धि...
  0 replies | 20 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  20-07-2018, 09:15 AM
  �� श्री वरदराज पंचाशत् 10 / 51
  0 replies | 12 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  19-07-2018, 02:05 PM
  �� श्री वरदराज पंचाशत् 09 / 51
  0 replies | 11 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  19-07-2018, 07:49 AM
  soundararajan50 started a thread Joke in Social
  Joke What is A.A.A.D.D. ? It is Age Activated Attention Deficit Disorder. This is how it manifests: I decide to water my garden. As I turn on the hose in the driveway, I look over at my car and decide it needs washing. As I...
  0 replies | 19 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  19-07-2018, 07:40 AM
  தசவித வைஷ்ணவம் ஸ்ரீவைஷ்ணவத்தில் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் பத்துவிதமாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர். 1, அத்வேஷி. 2, அனுகூலன் 3, நாமதாரி 4, சக்ராங்கி 5, மந்திரபாடி ...
  0 replies | 17 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  19-07-2018, 07:34 AM
  303.குருதிகிருமிகள் 303வயலூர் தனன தனதன தனதன தனதன தனன தனதன தனதன தனதன தனன தனதன தனதன தனதன தனதான குருதி கிருமிகள் சலமல மயிர்தசை மருவு முருவமு மலமல மழகொடு குலவு பலபணி பரிமள மறுசுவை ...
  0 replies | 11 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  19-07-2018, 07:31 AM
  Dasakam: 096 -- Slokam: 09 कश्चित् क्लेशार्जितार्थक्षयविमलमतिर्नुद्यमानो जनौघै: प्रागेवं प्राह विप्रो न खलु मम जन: कालकर्मग्रहा वा। चेतो मे दु:खहेतुस्तदिह गुणगणं भावयत्सर्वकारी- त्युक्त्वा शान्तो गतस्त्वां मम च कुरु विभो तादृशी...
  0 replies | 16 view(s)
More Activity