Latest Info from Administrator.
Warm Welcome to www.brahminsnet.com >>> Fast Registration Limited access only! Click to Register with full access!

Activity Stream

Filter
Sort By Time Show
Recent Recent Popular Popular Anytime Anytime Last 24 Hours Last 24 Hours Last 7 Days Last 7 Days Last 30 Days Last 30 Days All All Photos Photos Forum Forums Articles Articles Blog Blogs Groups Groups
 • soundararajan50's Avatar
  30-05-2017, 06:23 AM
  Courtesy: Sri.GS.Dattatreyan "ஸப்ஜெக்ட் - ஆப்ஜெக்ட் பற்றி"- மஹா பெரியவாளின் நயமான விளக்கம் மரயானைப் பொம்மையைப் பார்த்தால் குழந்தை அது யானை என்றே எண்ணுகிறது. பெரியவர்களுக்கு அது யானை மாதிரி இருந்தாலும் மரம்தான் என்று தெரிகிறது. குழந்தைக்கு மரம்...
  0 replies | 5 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  30-05-2017, 06:19 AM
  Courtesy:Smt.Chitra Moorthy from www.Murugan.org இருப்பவல் திருப்புகழ் 'இருப்பவல் திருப்புகழ்' என்று துவங்குகிறது திருத்தணித் திருப்புகழ்ப் பாடலொன்று. திருப்புகழ் கையிருப்பிலே உள்ள அவலைப் போன்றது. பண்டைய காலத்தில் பிரயாணத்தின் போது அவல் எடுத்துக்...
  0 replies | 4 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  30-05-2017, 06:15 AM
  Kishkindha Kaanda - Sarga 38 In this Sarga, Sugreeva, along with Lakshmaṇa goes to Rāma on the royal palanquin, surrounded by hundreds of Vānaras. Sugreeva bows and touches the feet of Rāma with his head. The pleased Rāma embraces him and offers a...
  0 replies | 5 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  30-05-2017, 06:08 AM
  41. பரிமள பரிமள களபசு கந்தச் சந்தத் தனமானார் படையம படையென அந்திக் குங்கட் கடையாலே வரியளி நிரைமுரல் கொங்குக் கங்குற் குழலாலே மறுகிடு மருளனை யின்புற் றன்புற் றருள்வாயே அரிதிரு மருகக டம்பத் தொங்கற் ...
  0 replies | 5 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  30-05-2017, 06:05 AM
  Dasakam: 072 -- Slokam: 02 अक्रूर एष भवदंघ्रिपरश्चिराय त्वद्दर्शनाक्षममना: क्षितिपालभीत्या । तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वा- मानन्दभारमतिभूरितरं बभार ॥२॥ akruura eSha bhavadanghri parashchiraaya
  0 replies | 4 view(s)
 • Chitrasrikanth's Avatar
  30-05-2017, 03:06 AM
  படித்துத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தகவல்கள். Thanks for sharing!
  1 replies | 18 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  29-05-2017, 07:07 AM
  ராகுகாலம், எமகண்டம் (ராகு- கேது)ů மிகவும் அருமையான பதிவு. மிகவும் அருமையான விளக்கம் . நாம் அனைவரும் கண்டிப்பாக அறிய வேண்டிய விஷயம். ராகுகாலம், எமகண்டம் (ராகு- கேது) ராகுகாலம், எமகண்டம் (ராகு- கேது) ராகு காலம் என்பது போல் கேது காலம் என்று...
  1 replies | 18 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  29-05-2017, 07:01 AM
  Thunder on Shivalinga சிவாயநம.திருச்சிற்றம்பலம். *கோவை.கு.கருப்பசாமி.* பதியும் பணியே பணியாய் அருள்வாய். ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ *(58)* *தெரிந்தும் தெரியாமலும் தொடர்.* ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● *லிங்கத்தில் விழுந்த இடி.* ...
  0 replies | 6 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  29-05-2017, 06:54 AM
  40. படர்புவி படர்புவியின் மீது மீறி வஞ்சகர்கள் வியனினுரை பானு வாய்வி யந்துரை பழுதில்பெரு சீல நூல்க ளுந்தெரி சங்கபாடல் பனுவல்கதை காவ்ய மாமெ ணெண்கலை திருவளுவ தேவர் வாய்மை யென்கிற பழமொழியை யோதி...
  0 replies | 4 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  29-05-2017, 06:52 AM
  Dasakam: 072 -- Slokam: 01 कंसोऽथ नारदगिरा व्रजवासिनं त्वा- माकर्ण्य दीर्णहृदय: स हि गान्दिनेयम् । आहूय कार्मुकमखच्छलतो भवन्त- मानेतुमेनमहिनोदहिनाथशायिन् ॥१॥ kamsO(a)tha naaradagiraa vrajavaasinaM tvaa
  0 replies | 9 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  28-05-2017, 06:28 AM
  Courtesy:Sri.Jambunatha Iyer நம்பிக்கையின் சிறப்பு. ஒரு ஊரில் ஒரு பண்டிதர் வாழ்ந்து வ்ந்தாr.அவர் பெரும் கல்விமானாக இருந்தார்.சமஸ்கிருத மொழியில் மிகவும் பண்டிதராக விளங்கினார். தினமும் ஊரிலுள்ள மக்களுக்கு பாகவதக் கதைகளைச் சொல்லி வ்ந்தார்....
  0 replies | 26 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  28-05-2017, 06:21 AM
  கரூர் பண்டிட் ராமசர்மா என்ற ஆயுர்வேத வைத்தியர். சக்திவிலாச வைத்தியசாலையை நிறுவி மருத்துவம் பார்த்தவர். கே.பி. சுந்தராம்பாள், தீரர் சத்தியமூர்த்தி உள்ளிட்ட பலர் அவரிடம் மருத்துவம் பார்த்தனர். ஓவியரான நாமக்கல் கவிஞர், தன் ஆரோக்கியத்தை மீட்டுத் தந்த...
  0 replies | 19 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  28-05-2017, 06:19 AM
  Japanese & Indian - Joke
  0 replies | 22 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  28-05-2017, 06:13 AM
  39.பஞ்ச பாதக பஞ்ச பாதக முறுபிறை யெயிறெரி குஞ்சி கூர்விட மதர் விழி பிலவக பங்க வாண்முக முடுகிய நெடுகிய திரிசூலம் பந்த பாசமு மருவிய கரதல மிஞ்சி நீடிய கருமுகி லுருவொடு பண்பி லாதொறு பகடது முதுகினில் ...
  0 replies | 10 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  28-05-2017, 06:10 AM
  Narayaneeyam Dasakam: 72 -- Akrura's Journey The time for Kamsa's death was fast approaching.Narada, the divine sage, who ever acts as the instrument to carry out Lord'swishes, went to Kamsa and said, "O Kamsa, you have been tricked. Devaki's...
  0 replies | 20 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  27-05-2017, 06:15 AM
  courtesy:http://www.harekrsna.de/artikel/bhisma.htm Bhismadeva's Instructions on his death bed of arrows Bhisma reclines upon the bed of arrows, surrounded by the seven rishis, including Narada with the vina; Krishna, four-handed, with...
  0 replies | 29 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  27-05-2017, 06:12 AM
  சிவாயநம. திருச்சிற்றம்பலம். கோவை.கு.கருப்பசாமி. பதியும் பணியே பணியாய் அருள்வாய். (நேரில் சென்று தரிசித்ததைப் போல........) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (26) திருஎறும்பியூர். ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  0 replies | 24 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  27-05-2017, 06:09 AM
  Kishkindha kanda sarga 37 Comtinues 4.37.20 ததஸ்தேऽஞ்ஜநஸங்காஸா கிரேஸ்தஸ்மாந்மஹாஜவா: । திஸ்ர: கோட்ய: ப்லவங்காநாம் நிர்யயுர்யத்ர ராகவ: ॥ tatastē'˝janasaṅkāṡā girēstasmānmahājavāḥ । tisraḥ kōṭyaḥ plavaṅgānām
  0 replies | 13 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  27-05-2017, 06:06 AM
  38. நிலையாப் பொருளை நிலையாப் பொருளை யுடலாக் கருதி நெடுநாட் பொழுது மவமேபோய் நிறைபோய்ச் செவிடு குருடாய்ப் பிணிகள் நிறைவாய்ப் பொறிகள் தடுமாறி மலம்நீர்ச் சயன மிசையாப்...
  0 replies | 14 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  27-05-2017, 06:04 AM
  Dasakam: 071 -- Slokam: 10 एवं विधैश्चाद्भुतकेलिभेदैरानन्दमूर्च्छामतुलां व्रजस्य । पदे पदे नूतनयन्नसीमां परात्मरूपिन् पवनेश पाया: ॥१०॥ evaM vidhaishchaadbhuta kelibhedaiH aanandamuurchChaamatulaaM vrajasya | pade pade nuutanayannasiimaaM...
  0 replies | 18 view(s)
 • Chitrasrikanth's Avatar
  26-05-2017, 06:31 PM
  சுலபமாக செய்யக்கூடிய தால் வகைகளை இங்கே சொல்லியுள்ளேன்...இனி, கொஞ்சம் மெனக்கெட்டு பண்ணக்கூடியவைகள் இதோ வருகின்றன.... தால் மாக்கனி / Dal Makhani: இது முழுக்க முழுக்க ப்ரோடீன் நிறைந்தது. ரெண்டு விதங்களில் செய்யும் வகைகளைப் பார்க்கலாம்.
  0 replies | 18 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  26-05-2017, 06:42 AM
  तत् विज्ञानम् यत् किं वदनीयमिति जानाति ...... तत् विवेक: यत् कदा वदनीयमिति जानाति ......Knowledge is knowing what to say... Wisdom is knowing when to say..
  0 replies | 29 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  26-05-2017, 06:40 AM
  मम पति: नारिकेल गृह्णार्थं गतवान् | नारिकेलवृक्षात् आरोहण समये पतितवान् च | अय्यो ... अनन्तरम् ...? किं करिष्यामि, रक्तफल उपसेचनम् कृत्वा खादितवती | While trying to pluck coconut from coconut tree, my husband fell down.. Ayyoo.. then...?? What...
  0 replies | 30 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  26-05-2017, 06:34 AM
  Kishkindha Kaanda - Sarga 37 In this Sarga, Sugreeva asks Hanuman to send Vānaras everywhere, to all mountains, rivers, oceans, to summon all the Vānaras that live there to hasten up and come to Kishkindhā for advancing the cause of Rāma. He asks...
  0 replies | 27 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  26-05-2017, 06:26 AM
  37.நிதிக்குப் பிங்கலன் நிதிக்குப் பிங்கலன் பதத்துக் கிந்திரன் நிறத்திற் கந்தனென் றினைவோரை நிலத்திற் றன்பெரும் பசிக்குத் தஞ்சமென் றரற்றித் துன்பநெஞ் சினில்நாளும் புதுச்சொற் சங்கமொன்...
  0 replies | 19 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  26-05-2017, 06:22 AM
  Dasakam: 071 -- Slokam: 09 स चोरपालायितवल्लवेषु चोरायितो गोपशिशून् पशूंश्च गुहासु कृत्वा पिदधे शिलाभिस्त्वया च बुद्ध्वा परिमर्दितोऽभूत् ॥९॥ sa chOrapaalaayita vallaveShu chOraayitO gOpashishuun pashuumshcha | guhaasu kR^itvaa pidadhe...
  0 replies | 23 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  25-05-2017, 08:43 PM
  தினம் ஒரு குட்டிக்கதை. விலகி நிற்ப வர்கள் வெல்லுவதில்லை வெல்ல நினைப்பவர்கள் விலகுவதில்லை: நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்...
  0 replies | 24 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  25-05-2017, 08:41 PM
  Kalyani kalyanam குழப்பம் ஆகாம படிங்க கல்யாணிக்கு கல்யாணம் பண்ண கல்யாணி அப்பா கல்யாணசுந்தரம் கல்யாணிக்கு கல்யாணம்ன்ற மாப்ளய கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணார். கல்யாணிக்கு
  0 replies | 22 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  25-05-2017, 08:39 PM
  வாழ்க்கையில் சில வருத்தங்கள் J.K. SIVAN இந்த உலக வாழ்க்கை சாஸ்வதமானதல்ல என்று தெரிந்தாலும் அதை நினைத்துப் பார்ப்பதே இல்லை என்பது தான் ஆச்சர்யம்! காலன் வருமுன்னே, கண் பஞ்சடையுமுன்னே, கடை வாய் பால் வழியுமுன்னே குற்றாலத்தானை நினை என்று பழம்பாடல்...
  0 replies | 24 view(s)
 • ggmoorthyiyer's Avatar
  25-05-2017, 08:38 PM
  ஸ்ரீ ராமர் ஜாதகத்தை வணங்குதல் புண்ணியத்திலும் புண்ணியம் !! " மகிமை வாய்ந்த இந்த ராமர் ஜாதகத்தை பூஜை இடத்தில் எழுந்தருளப்பண்ணி தினமும் பக்தி சிரத்தையுடன் ஆராதித்து வரவேண்டும். இந்தப் புனிதமான ராமர் ஜாதகத்தை பூஜிப்பவர்களுக்கும் ...
  0 replies | 19 view(s)
More Activity