Latest Info from Administrator.
Warm Welcome to www.brahminsnet.com >>> Fast Registration Limited access only! Click to Register with full access!

Activity Stream

Filter
Sort By Time Show
Recent Recent Popular Popular Anytime Anytime Last 24 Hours Last 24 Hours Last 7 Days Last 7 Days Last 30 Days Last 30 Days All All Photos Photos Forum Forums Articles Articles Blog Blogs Groups Groups
Filter by: Last 7 Days Clear All
 • soundararajan50's Avatar
  19-02-2019, 10:46 AM
  Monkey sanyasin - Ramana Maharshi spiritual story 🤚🐒ஸ்ரீ ரமண பகவான் வாத்சல்யம்🐒🤚 ஒரு முறை பகவான் ரமணர் பக்தர்களுக்கு தரிசனம் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார். ஒரு பக்தர் ஒரு தார் வாழைபழம் கொண்டு வந்து பய பக்தியோடு வைத்தார். அப்பொழுது ஒரு குரங்கு...
  0 replies | 4 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  19-02-2019, 10:44 AM
  Kulasekhara Azhwar - Spiritual story வீர சேரன் வைஷ்ணவனானான்- J.K. SIVAN அவன் பிறக்கும்போது மலையாள சேர தேசத்து ராஜகுமாரன். இளவரசன். அரசனுக்குத் தேவையான யானை யேற்றம், குதிரையேற்றம், வாள் , வில், மல்யுத்தம், போன்ற சகல பயிற்சிகளும்...
  0 replies | 4 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  19-02-2019, 10:38 AM
  Yuddha Kaanda Sarga 46 Continues 6.46.20 இ 6.46.20 ஈ 6.46.21 அ 6.46.21 ஆ கவாக்ஷம் ஸரபம் சைவ த்வாவப்யமிததேஜஸௌ ।
  0 replies | 4 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  18-02-2019, 12:39 PM
  Aparadha stotram ஸ்ரீ அபராத சோதணா. (விக்ரஹ ஆராதனை போது அபராதங்களுக்காக மன்னிப்பு வேண்டுதல்) ****************************** மந்த்ர ஹீனம் க்ரியா ஹீனம் பக்தி ஹீனம் ஜனார்தனா யத் பூஜிதம் மயா தேவ பரிபூர்ணம் தத் அஸ்து மே
  0 replies | 13 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  18-02-2019, 12:37 PM
  Fruit of austerity-Sanskrit subhashitam 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 *भोज्यं भोजनशक्तिश्च रतिशक्तिर वरांगना।* *विभवो दानशक्तिश्च नाऽल्पस्य तपसः फलम्॥* 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 भावार्थ : *भोज्य पदार्थ, भोजन-शक्ति, रतिशक्ति, सुन्दर स्त्री, वैभव तथा दान-शक्ति, ये सब सुख किसी...
  0 replies | 9 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  18-02-2019, 12:35 PM
  How to recite veda as per Panini?- Sanskrit *ஸுபா4ஷிதாநி* माधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लयसमर्थं च षडेते पाठका गुणाः - மாது4ர்யமக்ஷரவ்யக்தி:
  0 replies | 14 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  18-02-2019, 12:34 PM
  Sanskrit joke *बालकः* - हे पितः, मम एकः संशयो निवार्यताम् *पिता* - पृच्छ वत्स! *बालकः* - कृतयुगे श्रूयते प्रह्लादः पितुराज्ञाम् उल्लङ्घ्य भगवद् दर्शनं प्राप्तः । त्रेतायुगे नु रघुवरः पितुर् घोराज्ञां पालयित्वा महत्वं यातः । अहं...
  0 replies | 13 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  18-02-2019, 12:32 PM
  Yuddha Kaanda Sarga 46 Yuddha Kaanda - Sarga 46 In this Sarga, Vibheeshaṇa and all the Vānaras feel extremely sad and weep, seeing Rāma and Lakshmaṇa lie motionless in the battle field and streams of blood flowing from their bodies. They look...
  0 replies | 9 view(s)
 • kgopalan37's Avatar
  17-02-2019, 07:24 PM
  விதை தான புண்யாஹவசனம். இதை உங்கள் கணினியில் பத்திரபடுத்தி வைத்து கொண்டால் உங்கள் வருங்கால தலை முறையினருக்கு உதவியாக இருக்குமே. குழந்தை பிறந்த 11 ம் நாள் செய்ய வேண்டியது. விதை தான புண்யாஹ வசனம். மாப்பிள்ளைக்கு மோதிர பணம், வேஷ்டி, புடவை, ...
  0 replies | 24 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  17-02-2019, 07:14 AM
  Kanhaiya and Godha Andaal "கன்னைய்யாவைக் கடாக்ஷித்தக் கோதை..!" (ஸ்ரீரங்கம் முரளீ பட்டர் - 04.01.2019) ஈடு இணையிலா ஆண்டாளின் அன்பு, ஆளுமை, மாண்பு, வைராக்கியம், கோதைத் தமிழ் என தனித்தனியே ஆராய்ச்சிகள் செய்து கொண்டே போகலாம்..!
  0 replies | 24 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  17-02-2019, 07:09 AM
  Pachaimaa malai pol periyavaa உப்புமா பாஸுரம் ஶ்ரீமடத்தில் ஒருநாள் இரவு வேளை. சில பாரிஷதர்களைத் தவிர ஒரே ஒரு பக்தர். பெரியவா இவர்களுடன் ஏகாந்தமாக பேசிக் கொண்டிருந்தார். "ஆஹாரம் பண்ணியாச்சா?" "ஆச்சு. பெரியவா" "என்ன ஸாப்ட்டே?" "உப்புமா...
  0 replies | 24 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  17-02-2019, 07:03 AM
  Sanskrit quotes of Indonesia military Do you know a country which has motto of its Air Force, Infantry & Special Forces as.... *'Karmanye Vadhikaraste Ma falesu Kadachana'*, A shloka from Bhagavad Gita. Motto of its Navy is ...
  0 replies | 11 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  16-02-2019, 07:50 AM
  Will these get moksha-Sanskrit subhashitam मीनः स्नानरतः फणी पवनभुक् मेषस्तु पर्णाशनः निराशी खलु चातकः प्रतिदिनं शेते बिले मूषकः । भस्मोद्धूलनतत्परो ननु खरो ध्यानाधिसरो बकः सर्वे किं न हि यान्ति मोक्षपदवी भक्तिप्रधानं तपः ॥ மீனானது...
  0 replies | 13 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  16-02-2019, 07:48 AM
  Yuddha Kaanda Sargas 45 Continues 6.45.17 அ 6.45.17 ஆ 6.45.17 இ 6.45.17 ஈ 6.45.18 அ 6.45.18 ஆ
  0 replies | 13 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  16-02-2019, 07:46 AM
  Srimad Bhagavatam skanda 7 adhyaya 14 in tamil Courtesy: Smt.Dr.Saroja Ramanujam ஸ்ரீமத்பாகவதம் - ஸ்கந்தம் 7- அத்தியாயம் 14 யுதிஷ்டிரர் நாரதரிடம் இல்லறத்தில் மதி மழுங்கிய க்ருஹஸ்தன் பகவானிடம் நிலைத்த பக்தியான இந்நிலையை எந்த முறையில்...
  0 replies | 16 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  15-02-2019, 06:57 AM
  பகைவனுக்கும் அருள்வாய் - J.K. SIVAN ஜெயதேவரின் பக்தி கீதங்களில் மனம் பறிகொடுத்த நற்குணங்கள் , பக்தி நிரம்பிய ஒரு வியாபாரி அவர் சிஷ்யனானான். ஒரு நாள், தனவானான அந்த வியாபாரி சிஷ்யன், ஜெயதேவரை அவனது ஊருக்கு விஜயம் செயது, தனது இல்லத்தில் ஸ்ரீ...
  0 replies | 12 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  15-02-2019, 06:52 AM
  कश्चित् कस्यचिन्मित्रं, न कश्चित् कस्यचित् रिपु:।* *अर्थतस्तु निबध्यन्ते, मित्राणि रिपवस्तथा॥* 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 भावार्थ : *न कोई किसी का मित्र है और न ही शत्रु, कार्यवश ही लोग मित्र और शत्रु बनते हैं।* 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 *Neither is any one's friend nor...
  0 replies | 12 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  15-02-2019, 06:50 AM
  Yuddha Kaanda Sargas 45 Yuddha Kaanda - Sarga 45 In this Sarga, ten Vānara captains, ordered by Rāma, search for Indrajit, but in vain. Indrajit, staying invisible by virtue of his magical powers, inundates Rāma and Lakshmaṇa with his arrows,...
  0 replies | 9 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  15-02-2019, 06:48 AM
  Srimad Bhagavatam skanda 7 adhyaya 15 in tamil Courtesy: Smt.Dr.Saroja Ramanujam ஸ்ரீமத்பாகவதம் - ஸ்கந்தம்7- அத்தியாயம் 15 நாரதர் மேலும் க்ரஹஸ்தனின் தர்மங்களைப் பற்றிக் கூறுகிறார். தருமம் அறிந்தவன் கிடைத்ததைக் கொண்டு திருப்தி அடைந்தவனாக...
  0 replies | 10 view(s)
 • kgopalan37's Avatar
  14-02-2019, 12:52 PM
  இதில் ஷட் என்பது 6 என்றும் திலம் என்பது எள் என்றும் பொருள்படும். இப்படி 6 வகையான எள் பயன்பாடு ஷட்திலா என்று அழைக்கப்படுகிறது. அன்னதானம் செய்யாத ஒரு பெண் எள் மட்டும் கொடுத்து சுவர்க்கம் புகுந்த கதை இந்த ஏகாதசிக்கு அடிப்படையாக அமைந்தது. அவரைச்...
  0 replies | 10 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  14-02-2019, 10:36 AM
  Seshadri swamigal ஒரு அற்புத ஞானி சேஷாத்திரி ஸ்வாமிகள் J.K. SIVAN பார்வதி ஸ்வரூப ஸ்வாமிகள் சேஷாத்திரி ஸ்வாமிகளின் வம்சம் காமகோடி வம்சம் என்ற பெயர் கொண்ட குடும்பம். காமாக்ஷியை வழிபட்டவர்கள். தேவி உபாசகர்கள். சேஷாத்திரி ஸ்வாமிகள் ஒரு...
  0 replies | 12 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  14-02-2019, 10:29 AM
  Chidambaram darshan- Periyavaa குருவே சரணம்" (09.01.2019) Wednesday, மகா பெரியவா நாங்கள் உங்கள் உபதேசத்தை கேட்பதர்க்காக காத்து கொண்டு இருக்கிறோம். உங்கள் பாதம் பணிகிறோம். உங்கள் ஆசி எங்களுக்கு வேண்டும். தொகுத்தவர்-ரா. கணபதி. ...
  0 replies | 12 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  14-02-2019, 10:25 AM
  Teertha not to be given for NRIs....??? - Periyavaa #நாசூக்கு மிக அவசியம் ... ஞானிகளுக்கு கூட...! பிராமணர்கள் கடல் கடந்து போகக் கூடாது என்பது அந்தக் கால ஆச்சாரமாம் ...அதை ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன்...! அப்படி கடல் கடந்து...
  0 replies | 12 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  14-02-2019, 10:21 AM
  Association - Appaya dikshitar sloka in sanskrit Courtesy:Sri.Ramesh Despande Iॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। I वन्दे संस्कृतमातरम् I मारमणम् उमारमणं फणधरतल्पं फणाधराकल्पम्। मुरमथनं पुरमथनं वन्दे बाणारिम् असमबाणारिम्॥
  0 replies | 12 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  14-02-2019, 10:16 AM
  Sanskrit subhashitam 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 *यदि सन्तं सेवति यद्यसन्तं* *तपस्विनं यदि वा स्तेनमेव।* *वासो यथा रङ्गवशं प्रयाति* *तथा स तेषां वशमभ्युपैति॥* 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 भावार्थ : *कपड़े को जिस रंग में रँगा जाए, उस पर वैसा ही रंग चढ़ जाता है। उसी प्रकार सज्जन...
  0 replies | 12 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  14-02-2019, 10:14 AM
  Yuddha Kaanda Sargas 44 Continues 6.44.23 இ 6.44.23 ஈ 6.44.24 அ 6.44.24 ஆ யே த்வந்யே ராக்ஷஸா பீமா ராமஸ்யாபிமுகே ஸ்திதா: ।
  0 replies | 10 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  14-02-2019, 10:12 AM
  Srimad Bhagavatam skanda 7 adhyaya 11,12,13 in tamil Courtesy: Smt.Dr.Saroja Ramanujam ஸ்ரீமத்பாகவதம் - ஸ்கந்தம் 7- அத்தியாயம் 11, 12, 13 அத்தியாயம் 11 நாரதர் வர்ணாச்ரம தர்மங்களைப் பற்றி யுதிஷ்டிரருக்கு கூறுகிறார். சாதாரண தர்மம்
  0 replies | 13 view(s)
 • kgopalan37's Avatar
  13-02-2019, 01:57 PM
  ஜயா ஏகாதசி. 16-02-2-019. My Lord, You have so kindly explained to me the auspicious day known as Sat-tila Ekadasi, which occurs during the dark fortnight (krishna paksha) of the month of Magha (January February). Now please explain to...
  0 replies | 15 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  13-02-2019, 06:30 AM
  How a sishya should be? Spiritual story *ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம : *குரு பரம்பரை* *ஆசாரியனுக்கு சிஷ்யை சேவை*
  0 replies | 9 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  13-02-2019, 06:26 AM
  Forgiving is the greatest strength 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 *हिंसाबबलमसाधूनां राज्ञा दण्डविधिर्बलम्।* *शुश्रुषा तु बलं स्त्रीणां क्षमा गुणवतां बलम्॥* 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 भावार्थ : *हिंसा दुष्ट लोगों का बल है ,दंडित करना राजा का बल है ,सेवा करना स्त्रियों का बल है और...
  0 replies | 9 view(s)
More Activity