Latest Info from Administrator.
Warm Welcome to www.brahminsnet.com >>> Fast Registration Limited access only! Click to Register with full access!

Activity Stream

Filter
Sort By Time Show
Recent Recent Popular Popular Anytime Anytime Last 24 Hours Last 24 Hours Last 7 Days Last 7 Days Last 30 Days Last 30 Days All All Photos Photos Forum Forums Articles Articles Blog Blogs Groups Groups
 • soundararajan50's Avatar
  22-06-2018, 06:57 AM
  திருமால் புகழ் கண்ணன் கீதையில் இவ்வாறு சொல்கிறார் : "எவர்கள் எவ்வாறு என்னை நாடுகிறார்களோ அவர்களை அவ்வாறே அனுக்கிரகிக்கிறேன்" என்று (கீதை 6 ஆம் அத்யாயம் 11 ஆவது சுலோகம்) யார் என்னை எந்தப் பெயரால் அழைத்தாலும், அவர்களை அவ்வாறே ஏற்றுக் கொண்டு...
  0 replies | 7 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  22-06-2018, 06:53 AM
  ஸ்ரார்த்தம் - விதிமுறைகள் - (ஸ்ரீ காஞ்சி பரமாச்சாரியார்). சாக்ஷாத் மஹேஸ்வர ஸ்வரூபமாகிய ஸ்ரீ மஹா பெரியவா ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி ஸ்ரீமத் ஜகத்குரு ஸ்ரீசந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் அறிவுரை பரலோகம், பித்ருலோகம், பித்ரு கர்மா ..... நாம் ஒரு...
  0 replies | 7 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  22-06-2018, 06:47 AM
  280. தவர்வாட் 280திருவோத்தூர் (காஞ்சிக்கு அருகே உள்ளது. தற்சமயம் செய்யார், திருவந்திபுரம் என அழைக்கப்படுகிது.) வேல், ம்யில், சேவல், வள்ளி தேவசேனை, இறைவன் இவர்கள் யாவரும் இப்பாடலில் கூறப்பட்டிருக்கிறார்கள் தனனாத் தானன தானந் தனனாத் தானன...
  0 replies | 9 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  22-06-2018, 06:45 AM
  Dasakam: 094 -- Slokam: 06 माशुद्धबुद्धेर्न च लघु मनसश्शोधनं भक्तितोऽन्यत् । तन्मे विष्णो कृषीष्ठास्त्वयि कृतसकलप्रार्पणं भक्तिभारं येन स्यां मङ्क्षु किञ्चिद् गुरुवचनमिलत्त्वत्प्रबोधस्त्वदात्मा ॥६॥ jiivanmuktatvamevaM vidhamiti vachasaa...
  0 replies | 5 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  22-06-2018, 06:20 AM
  🙏 श्री भूस्तुति : 15 / 33 🙏 ஸ்ரீ பூஸ்துதி :
  0 replies | 10 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  21-06-2018, 07:14 AM
  " கை குலுக்குவது " / " Hand shake " செய்வது "வானர ஆசாரம் "---ஶ்ரீ காஞ்சி மஹாப் பெரியவர் வாக்கு : ஆதாரம் : தெய்வத்தின் குரல், பாகம்---7, பக்கம்---779. வதூ வரர்கள் பாணிக்ரஹணம் செய்து கொள்வதாக நம்முடைய கலாசாரத்தில் உண்டே தவிர, இதர பந்துக்களோ...
  0 replies | 10 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  21-06-2018, 07:10 AM
  The Padmasana as per hatha yoga pradeepika - sanskrit Courtesy:http://www.sacred-texts.com/hin/hyp/hyp03.htm PadmÔsana. अथ पद्मासनम वामोरूपरि दक्ष्हिणं छ छरणं संस्थाप्य वामं तथा दक्ष्होरूपरि पश्छिमेन विधिना धॄत्वा कराभ्यां दॄढम | अङ्गुष्ह्ठौ...
  0 replies | 10 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  21-06-2018, 07:05 AM
  Sundara Kaanda Sarga 58 Continues 5.58.116 அ 5.58.116 ஆ 5.58.116 இ 5.58.116 ஈ 5.58.117 அ 5.58.117 ஆ ததோ மே புத்திருத்பந்நா சைத்யப்ராஸாதமாக்ரமம் ।
  0 replies | 13 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  21-06-2018, 06:59 AM
  279. சொரூபப் பிரகாச 279 திருவொற்றியூர் தனதத்தன தானதன தனதத்தன தானதன தனதத்தன தானதன தனதானா சொருபப்பிர காசவிசு வருபப்பிர மாகநிச சுகவிப்பிர தேசரச ...
  0 replies | 9 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  21-06-2018, 06:55 AM
  Dasakam: 094 -- Slokam: 05 याथार्थ्यात्त्वन्मयस्यैव हि मम न विभो वस्तुतो बन्धमोक्षौ मायाविद्यातनुभ्यां तव तु विरचितौ स्वप्नबोधोपमौ तौ । बद्धे जीवद्विमुक्तिं गतवति च भिदा तावती तावदेको भुङ्क्ते देहद्रुमस्थो विषयफलरसान्नापरो निर्व्यथात्मा ॥५॥...
  0 replies | 8 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  20-06-2018, 04:41 PM
  �� श्री भूस्तुति : 13 / 33 �� ஸ்ரீ பூஸ்துதி :
  0 replies | 12 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-06-2018, 07:20 AM
  சிவாயநம திருச்சிற்றம்பலம். பதியும் பணியே பணியாய் அருள்வாய். *கோவை.கு.கருப்பசாமி* இதென்ன? தொல்லையா போச்சு! திருவூறல் என அழைக்கப்படுகின்ற தக்கோலத்தில் சிவாச்சாரர் எனும் திருநாமம் கொண்ட சிவனடியார் ஒருவர் வாழ்ந்து வந்தார். திருமேனியெங்கும் வெள்ளிய...
  0 replies | 11 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-06-2018, 07:16 AM
  Once a Mother beats up her son and when son starts crying, Mother says sorry. Smart Son says : Take a piece of paper. Crumble it. Fold it. Now open it. Say "sorry" to it. Are the scars on the paper gone? Nahi na.. Relationships are like this ....
  0 replies | 9 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-06-2018, 07:13 AM
  This is a good one.. A Boss Asks his Employee: "Do you believe that there is Life After Death?". Employee: "Certainly not Sir, there's no proof of it". Boss: "Well, there is.... After you left office early yesterday to go to your...
  0 replies | 10 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-06-2018, 07:10 AM
  *கற்சிற்பம் கடவுளாவது எப்படி *பிரதிஷ்டைக்குப் பின் கற்சிற்பம் கடவுளாவது எப்படி? #ஆகம_சாஸ்திரத்தின்_அற்புதம் : 🌻 கருங்கல் ஒன்று சிற்பமாவது சாதாரண விஷயமல்ல. கல்லை தேர்ந்தெடுப்பதில் தொடங்கி, கற் சிற்பம் உருவாவது வரை ஏகப்பட்ட சாஸ்திரங்களை முன்னோர்கள்...
  0 replies | 9 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-06-2018, 07:07 AM
  Sundara Kaanda Sarga 58 Continues 5.58.79 இ 5.58.79 ஈ 5.58.80 அ 5.58.80 ஆ யாதே தஸ்மிந் தஸக்ரீவே ராக்ஷஸ்யோ விக்ருதாநநா: । ஸீதாம் நிர்பர்த்ஸயாமாஸு:
  0 replies | 12 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-06-2018, 07:01 AM
  278. கார்ச்சார் 278திருவேற்காடு தாத்தாத்தன தானன தானன தாத்தாத்தன தானன தானன தாத்தாத்தன தானன தானன தனதான கார்ச்சார்குழ லார்விழி யாரயி லார்ப்பால்மொழி யாரிடை நூலெழு வார்ச்சாரிள நீர்முலை...
  0 replies | 7 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-06-2018, 06:57 AM
  Dasakam: 094 -- Slokam: 04 त्वल्लोकादन्यलोक: क्वनु भयरहितो यत् परार्धद्वयान्ते त्वद्भीतस्सत्यलोकेऽपि न सुखवसति: पद्मभू: पद्मनाभ । एवं भावे त्वधर्मार्जितबहुतमसां का कथा नारकाणां तन्मे त्वं छिन्धि बन्धं वरद् कृपणबन्धो कृपापूरसिन्धो ॥४॥ ...
  0 replies | 9 view(s)
 • kgopalan37's Avatar
  19-06-2018, 03:47 AM
  Nirjala ekadasi on 23-06-2018 Jyeshtha-Shukla Ekadasi, or Bhimaseni-Nirjala Ekadasi The Story of Pandava Nirjala Ekadasi: Pandava Nirjala Ekadasi -Jyeshtha-shukla Ekadasi - from Brahma-vaivarta Purana.
  0 replies | 14 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  18-06-2018, 05:55 PM
  �� श्री भूस्तुति : 12 / 33 �� ஸ்ரீ பூஸ்துதி :
  0 replies | 18 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  18-06-2018, 05:49 PM
  �� श्री भूस्तुति : 11 / 33 �� ஸ்ரீ பூஸ்துதி :
  0 replies | 21 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  18-06-2018, 07:24 AM
  Equations! - This is the best I have read in a LONG time !!!! Equation1 Human = eat + sleep + work + enjoy Donkey = eat + sleep + work Therefore: Human = Donkey + enjoy Therefore:
  0 replies | 21 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  18-06-2018, 07:20 AM
  Joke படித்து ரசித்தது.... எங்கேடி அவன்? ப்ளஸ் டூ ரிசல்ட் வந்துடிச்சு! மார்க் எவ்வளவு எடுத்திருக்கான்? அவன் ஒங்களுக்கு பயந்துக்கிட்டு மாடி ரூமுக்கு போயிட்டான்ங்க! இதோ குறிச்சிக் கொடுத்துட்டு போயிருக்கான்! கொண்டா இங்கே! அட! அயோக்கியப் பயலே...
  0 replies | 13 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  18-06-2018, 07:17 AM
  **#யாருக்குதரிசனம்** கடவுளின் தரிசனம் வேண்டி பலகாலம் தவம் இருந்த அந்த நாட்டின் மன்னனுக்கு அன்று கடவுளின் தரிசனம் கிடைத்தது..பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்த மன்னன் கடவுளிடம் ஒரு வரம் கேட்டான்..கடவுளும் என்ன வரம் வேண்டுமோ கேள் என்று மன்னனிடம்...
  0 replies | 14 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  18-06-2018, 07:14 AM
  Sundara Kaanda Sarga 58 Continues 5.58.41 அ 5.58.41 ஆ 5.58.41 இ 5.58.41 ஈ தஸ்யாஸ்சாஸ்யம் மஹத்பீமம் வர்ததே மம பக்ஷணே ।
  0 replies | 10 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  18-06-2018, 07:08 AM
  277. மாத்திரை 277திருவேட்களம் (சிதம்பரம் பல்கலை வளாகத்தில்) தாத்தன தானன தாத்தன தானன தாத்தன தானன தனதான மாத்திரை யாகிலு நாத்தவ றாளுடன்
  0 replies | 8 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  18-06-2018, 07:04 AM
  Dasakam: 094 -- Slokam: 03 एवं त्वत्प्राप्तितोऽन्यो नहि खलु निखिलक्लेशहानेरुपायो नैकान्तात्यन्तिकास्ते कृषिवदगदषाड्गुण्यषट्कर्मयोगा: । दुर्वैकल्यैरकल्या अपि निगमपथास्तत्फलान्यप्यवाप्ता मत्तास्त्वां विस्मरन्त: प्रसजति पतने यान्त्यनन्तान्...
  0 replies | 10 view(s)
 • kgopalan37's Avatar
  18-06-2018, 04:32 AM
  16-06-2018. uma avadhaaram. ஜ்யேஷ்ட மாத சுக்ல சதுர்த்தி ஹிமவானின் மகளாக தேவி அவதரித்த நன்னாள். . . தேவி சின்னஞ்சிறு குழந்தையாக காட்டில் தவம் செய்த போது உ=குழந்தாய்; மா=தவம் வேண்டாம் என அனைவரும் கூறினதால் உமா என்று அழைக்கபட்டாள்.. இன்று...
  0 replies | 12 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  17-06-2018, 03:30 PM
  *क्षमः यशः क्षमा दानं क्षमः यज्ञः क्षमः दमः ।* *क्षमा हिंसा: क्षमा धर्मः क्षमा चेन्द्रियविग्रहः ॥* क्षमा ही यश है क्षमा ही यज्ञ और मनोनिग्रह है ,अहिंसा धर्म है। और इन्द्रियों का संयम क्षमा के ही स्वरूप है क्योंकि क्षमा ही दया है और क्षमा ही...
  0 replies | 14 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  17-06-2018, 03:27 PM
  சீன அதிபர் சொன்ன தத்துவ கதை... ``சிறு வயதில் நான் மிகுந்த சுயநலக்காரனாக இருந்தேன். நல்ல பொருள் எதுவாக இருந்தாலும், எது கிடைத்தாலும், அதை நானே கைப்பற்றிக்கொள்வேன். இந்தக் குணத்தின் காரணமாகவே, மெதுவாக எல்லோரும் என்னைவிட்டு விலக ஆரம்பித்தார்கள்....
  0 replies | 12 view(s)
More Activity