PDA

View Full Version : darpai pulP.S.NARASIMHAN
26-12-2012, 10:56 AM
சில பல இடங்களில் தர்பை புல் கிடைப்பது இல்லை. அம்மாதிரி சமயங்களில் தங்கத்திலான பவித்ரா மோதிரம் அணிந்து கர்மாக்களை செய்யலாமா. அம்மாதிரி மோதிரம் இல்லாதவர்கள் எதை வைத்துக்கொண்டு வைதீக கார்யங்க்களை செய்யலாம்.பவித்திரம் இல்லாமலும் கர்மாக்களை