PDA

View Full Version : தத்துவங்கள்bmbcAdmin
23-02-2014, 07:21 PM
ஶ்ரீ:
தத்துவம்-01
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24348664/WISE%20QUOTES%20ON%20LIFE/Good-quote.jpg

bmbcAdmin
23-02-2014, 07:24 PM
ஶ்ரீ:
தத்துவம் - 02
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24348664/WISE%20QUOTES%20ON%20LIFE/Good-quote3.jpg

bmbcAdmin
23-02-2014, 07:25 PM
ஶ்ரீ:
தத்துவம் - 03
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24348664/WISE%20QUOTES%20ON%20LIFE/Good-quote2.jpg

soundararajan50
24-02-2014, 02:51 PM
தத்துவம்-03ஓ நல்ல உறக்கத்திற்கு இப்படி ஒரு வழி உள்ளதா? அருமை

soundararajan50
24-02-2014, 03:00 PM
தத்துவம்-02

ஓ ந்ல்லவரிலும் 2 விதமா?