நரசிம்ஹன் முதுமொழி
நீ ஒரு தேசத்திற்கு அரசனானாலும் தாய்க்கு பிள்ளைதானே.