முக்கிய தலைவர்களின் சமாதி அமைந்துள்ள இடங்கள்:


மகாத்மா காந்தி.................... ராஜ்காட்
ஜவகர்லால் நேரு ................ சாந்திபவன்
அம்பேத்கர் ......................... சைத்ரபூமி
இந்திரா காந்தி ..................... சக்திஸ்தல்
ஜெயில்சிங்........................... ஏக்தாஸ்தல்
ராஜிவ் காந்தி ....................... வீர் பூமி
மொரார்ஜி தேசாய் ............... அபய்காட்
குல்சாரிலால் நந்தா .............. நாராயண்காட்
ஜகஜீவன்ராம் ...................... சமதா ஸ்தல்
லால்பகதூர் சாஸ்திரி ........... விஜய்காட்.


--துணிக்குத் தோரணம்.
-- தினமலர். சிறுவர்மலர். நவம்பர் 22, 2013.