சமீபத்தில் நான் பேஸ்புக்கில் படித்த வரிகள்:
ஆண்களின் உயிரை ஒரே நாளில் எடுப்பது ' எமன் '. தினம் தினம் எடுப்பது ' விமன் '.
-- தோழமையுடன் .. ஸ்ரீ. தினமலர் . பெண்கள் மலர் 15 . 6 . 2013.
Posted by க. சந்தானம்