Announcement

Collapse
No announcement yet.

kasi yathrai-9.

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • kasi yathrai-9.

  திரும்ப ராமேஸ்வரம் செல்ல டிக்கட் ரிசர்வ் செய்து கொள்ளவும். இரவு சென்னையில் கிளம்பினால் காலை ராமேஸ்வரம் சென்று லாட்ஜில் ரூம் போட்டுகொண்டு, நேரே ராமனாத ஸ்வாமி கோவிலுக்கு செல்லலாம். அங்கு எல்லா கிணற்றிலும் குளிக்க 25 ரூபாய் கொடுத்து டிக்கட் வாங்கி கொண்டு, முதலில் கடலில் குளித்து விட்டு எல்லா கிணற்றிலிருந்தும் குளித்துவிட்டு, ராம நாத ஸ்வாமிக்கு அபிஷேகம் செய்ய டிக்கட் வாங்கி கொண்டு அபிஷேகம் செய்து விட்டு வந்து விடலாம். கோவிலில் உங்கள் கங்கா தீர்த்தம் கன்டைய்னெர் திருப்பி தர மாட்டார்கள்.


  அன்று இரவே கிளம்பி திரும்ப வந்து விடலாம்.


  வாராணாசியில் 5 கட்ட தீர்த்த சிராத்த முடிவில் , தர்பணத்திற்கு பிறகு படகிலேயே அல்லது கங்கை கரையில் கங்கா பூஜை செய்ய படுகின்றது. தனது வீட்டிற்கு வந்த பிறகு யாத்ரா பூர்த்தி ஸமாராதனை செய்யும் போது, பல தெய்வங்கள், கங்கா தேவியையும்


  பூஜிக்க வேண்டும்.திரிவேணி ஸங்கமத்திலிருந்து வாங்கி வந்த சுத்த கங்கா ஜலம் சொம்பு அனைத்தையும் ஸமாராதனை பூஜையில் வைத்து , காசி கயிரும் வைத்து பூஜிக்க வேண்டும். இதன் பிறகு கங்கை சொம்புகளை எல்லோருக்கும் கொடுக்கலாம். கங்கா தேவி படம் இருந்தாலும் அதை வைத்தும் பூஜிக்கலாம்.
  காசியில் செய்ய வேண்டிய கங்கா பூஜை :-


  ஆசமனம்;, சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசி வர்ணம் சதுர்புஜம், ப்ரஸன்ன வதனம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்ன உபசாந்தயே.
  ப்ராணாயாமம்:-
  சங்கல்பம்:- மமோபாத்த ஸமஸ்த துரித்ய க்ஷயத்வாரா ஸ்ரீ பரமேஸ்வர ப்ரீத்யர்த்தம் , ருண த்ரய விமோசனார்த்தம், கங்கா பாகிரதி ப்ரஸாத ஸித்தியர்த்தம் கங்கா பூஜாம் அஹம் கரிஷ்யே.
  கலச பூஜை:- ஆத்ம பூஜை, பீடம் பூஜை , செய்து ப்ராண ப்ரதிஷ்டை செய்யவும்.
  கங்கா தேவி த்யானம்:-சதுர்புஜாம், த்ரி நயநாம் சுத்த ஸ்படிக ஸன்னிபாம். த்யாயேன் அஹம், மகராரூடாம் ஶுப்ர வஸ்த்ராம் ஶுசிஸ்மிதாம். அஸ்மின் கலசே அல்லது அஸ்யாம் ப்ரதிமாயாம் ஸ்ரீ கங்கா பாகிரதீம் த்யாயாமி.


  விஷ்ணு பாதாப்ஜ ஸம்பூதே விஶ்வ நாத ஶிர: ஸ்திதே.. ஆவாஹயாமி கங்கே த்வாம் பக்தாபீஷ்ட பலப்ரதே. ஸ்ரீ கங்கா பாகீரதீம் ஆவாஹயாமி.
  முக்தா ரத்ன ஸுவர்ணாதி சுசிதம். ஸுந்தரம் சுபம்.
  ஸிம்ஹாஸனம் ப்ரதாஸ்யாமி க்ருஹாண மகராஸணே. ஆஸனம் சமர்ப்பயாமி.
  ஸிந்த்வாதி ஸரிதுத் பூதம் கந்த புஷ்ப ஸமன்விதம், பாத்யம் ததாம்யஹம் தேவி ப்ரஸீத பரமேஸ்வரி.--பாத்யம் ஸமர்ப்பயாமி.
  ப்ருஹ்ம கமண்டலு ஸம்பூதே கங்கே த்ரிபத காமினி. க்ருஹாணார்க்கியம் ப்ரதாஸ்யாமி ஜஹ்னுகன்யே நமோஸ்துதே.--அர்க்கியம் ஸமர்ப்பயாமி.


  ஸ்வர்ண கலசாநீதம் நானா கந்த ஸுவாசிதம். ஆசம்யதாம் மயா தத்தம், க்ருஹாண அம்ருத வர்ஷிணி. ஆசமனீயம் ஸமர்ப்பயாமி..


  பயோ ததி க்ருதம், க்ஷெளத்ரம் ரம்பாபலம் ஸமன்விதம். பஞ்சாமிருதம் இதம் தேவி ஸ்வீக்ருஷ்வ மஹேஸ்வரி. பஞ்சாம்ருத ஸ்நானம் ஸமர்ப்பாயாமி.


  நர்மதா, யமுனா, ஸிந்து கோதாவரி. ஆஹ்ருதைர் ஜலை: ஸ்நாபயாமி ஶிவே பக்த்யா பாகீரதி நமோஸ்துதே. ஸுத்தோதக ஸ்நானம் சமர்ப்பயாமி.

  வைடூர்ய பத்ம ராகாதி சுசிதம் மேகலான் வ்ருதம் ஸுவர்ண ஸூத்ர ஸம்யுக்தம் க்ஷெளமம் தாஸ்யாமி க்ருஹ்யதாம். வஸ்த்ரம் ஸமர்ப்பயாமி.
  மலயாசல ஸம்பூதம் கஸ்தூரி குங்குமான் விதம் கர்பூர மிஶ்ரிதம் கந்தம் க்ருஹாண பரமேஸ்வரி. கந்தம் ஸமர்ப்பயாமி. ஹரித்ரா குங்குமம் ஸமர்ப்பயாமி.


  அக்ஷதான் ஶாலி சம்பூதான் ஹரித்ரா குங்குமான் விதான் பூஜார்த்தம் ஸங்க்ருஹாணேமான் அக்ஷய்ய பலதாயினி. அக்ஷதான் ஸமர்ப்பயாமி.


  வஜ்ர வைடூர்ய மாணிக்ய பத்மராகாதி நிர்மிதம். கங்கணம் கரஶோபார்த்தம் காமிதார்த்த பலப்ரதே. ஆபரணம் ஸமர்ப்பயாமி.


  கேதகீ துளஸி பில்வ மல்லிகா கமலாதிபி: புந்நாகை: அர்ச்சயாமி த்வாம் க்ருஹாண அமர வந்திதே. புஷ்ப மாலாம் சமர்ப்பயாமி.


  அங்க பூஜை;_
  பாப பர்வத நாசின்யை நம: பாதெள பூஜயாமி; பக்த வத்ஸலாயை நம: குல்பெள பூஜயாமி; ஜகத்தாத்ர்யை நம: ஜங்கே பூஜயாமி; ஜாஹ்ணவியை நம: ஜாநுனி பூஜயாமி; ஶைல ஸுதாயை நம: ஊரு பூஜயாமி; ஸமுத்ர காமின்யை நம: கடீம் பூஜயாமி; மகராரூடாயை நம: குஹ்யம் பூஜயாமி; ஆநந்த வர்தின்யை நம: ஜகனம் பூஜயாமி;


  கங்காயை நம: நாபீம் பூஜயாமி; ஜகத் குக்ஷ்யை நம: உதரம் பூஜயாமி;
  விஶால வக்ஷஸே நம: வக்ஷஸ்தலம் பூஜயாமி; ஹ்லாதின்யை நம: ஹ்ருதயம் பூஜயாமி; ஸுஸ்தந்யை நம: ஸ்த னெள பூஜயாமி.
  தரங்கின்யை நம: பார்ஶ்வெள பூஜயாமி; உன்னத கண்ட்யை நம: கண்டம் பூஜயாமி; த்ரைலோக்கிய ஸுந்தர்யை நம: ஸ்கந்தெள பூஜயாமி;


  அம்ருத கலச ஹஸ்தாயை நம: ஹஸ்தான் பூஜயாமி; லீலா ஸுக தாரிண்யை நம: பாஹூன் பூஜயாமி; வித்யா ப்ரகாசின்யை நம: முகம் பூஜயாமி. த்ரைலோக்கிய வாஸின்யை நம: லலாடம் பூஜயாமி;
  ஸு நாஸிகாயை நம: நாஸிகாம் பூஜயாமி; மகர குண்டல தாரிண்யை நம: ஶ்ரோத்ரே பூஜயாமி; பிம்போஷ்டியை நம: ஓஷ்டெள [பூஜயாமி; அனாத ரக்ஷிண்யை நம: அதரம் பூஜயாமி; சஞ்சல கத்யை நம: ஜிஹ்வாம் பூஜயாமி. அளக நந்தாயை நம: கண்டஸ்தலம் பூஜயாமி.


  திலக தாரிண்யை நம: பாலம் பூஜயாமி; ஜ்ஞான ரூபிண்யை நம: சுபுகம் பூஜயாமி; அம்ருத பிம்பாயை நம: அளகாந் பூஜயாமி; பீமஸ்த்யை நம: ஶிர: பூஜயாமி; பாகீரத்யை நம: ஸர்வாண்யங்கானி பூஜயாமி.


  கங்கா அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி:-
  த்யானம்:- ஸிதம கர நிஷண்ணாம் ஶுப்ரவர்ணாம் த்ரி நேத்ராம் கர த்ருத கலஶோத்யத் ஸோத் பலாபீதி அபீஷ்டாம் விதி ஹரி ஹர ரூபாம் ஸேந்து கோடீர ஜூடாம் கலிதஸித துகூலாம் ஜாஹ்ணவீம் த்வாம் நமாமி;
  ஓம் கங்காயை நம: ஓம் விஷ்ணு பாதாப்ஜ ஸம்பூதாயை நம: ஓம் ஹர வல்லபாயை நம: ஓம் ஹிமாசலேந்த்ர தனயாயை நம: ஓம் கிரி மண்டல காமிண்யை நம: ஓம் தாரகாராதி ஜனன்யை நம: ஓம் ஸாகராத்மஜ தாரிகாயை நம: ஓம் ஸரஸ்வதி ஸமாயுக்தாயை நம:


  ஓம் ஸுகோஷாயை நம: ஓம் ஸிந்து காமின்யை நம: ஓம் பாகீரத்யை நம: ஓம் பாக்கிய வத்யை நம: ஓம் பாகிரத ரத அனுகாயை நம: ஓம் த்ரிவிக்கிரம பத உத்பூதாயை நம: ஓம் த்ரிலோக பத காமின்யை நம:
  ஓம் க்ஷீர ஸுப்ராயை நம: ஓம் பஹு க்ஷீராயை நம: ஓம் வ்ருக்ஷ ஸமாகுலாயை நம: ஓம் த்ரிலோசன ஜடா வாஸின்யை நம: ஓம் ருண த்ரய விமோசின்யை நம: ஓம் த்ரிபுராரி ஶிரஶ் சூடாயை நம: ஓம் ஜாஹ்ணவ்யை நம: ஓம் நத பீதி ஹ்ருதே நம: ஓம் அவ்யயாயை நம:


  ஓம் நயந ஆ நந்த தாயின்யை நம: ஓம் நகபுத்ரிகாயை நம: ஓம் நிரஞ்சனாயை நம: ஓம் நித்ய ஸுத்தாயை நம: ஓம் நீரஜாதி பரிஷ்க்ருதாயை நம: ஓம் ஸாவித்ரியை நம: ஓம் ஸலில வாஸாயை நம: ஓம் ஸா காராம்பு ஸமேதின்யை நம: ஓம் ரம்யாயை நம:


  ஓம் பிந்து ஸரஸே நம: ஓம் அவ்யக்தாயை நம: ஓம் வ்ருந்தாரக ஸமாஶ்ரிதாயை நம: ஓம் உமா ஸபத்ன்யை நம: ஓம் ஸுப்ராங்காயை நம: ஓம் ஸ்ரீ மத்யை நம: ஓம் தவளாபராயை நம:


  ஓம் அகண்ட லவண வாஸாயை நம: ஓம் கண்டேந்து க்ருத ஶேகராயை நம: ஓம் அம்ருதாகார ஸலிலாயை நம: ஓம் லீலாங்கித பர்வதாயை நம: ஓம் விரிஞ்சி கலஶா வாஸாயை நம: ஓம் த்ரிவேண்யை நம:


  ஓம் த்ரிகுணாத்மிகாயை நம: ஓம் ஸங்கத அகெலக ஶமன்யை நம: ஓம் ஶங்க துந்துபி நிஶ்வனாயை நம: ஓம் பீதி ஹர்த்ரே நம: ஓம் பாக்கிய ஜநன்யை நம: ஓம் பின்ன ப்ரஹ்மாண்ட தர்பிண்யை நம: ஓம் நந்தின்யை நம: ஓம் ஶீக்ர காயை நம: ஓம் ஸித்தாயை நம:


  ஓம் ஶரண்யாயை நம: ஓம் ஶஶி ஸேகராயை நம: ஓம் ஶாங்கர்யை நம;
  ஓம் சபரீ பூர்ணாயை நம: ஓம் பர்கமர்க்னி க்ருதாலயாயை நம: ஓம் பவ ப்ரியாயை நம: ஓம் ஸத்ய ஸந்த ப்ரியாயை நம: ஓம் ஹம்ஸ ஸ்வரூபிண்யை நம: ஓம் பகீரதாம்ருதாயை நம: ஓம் அனந்தாயை நம:


  ஓம் ஶரஸ் சந்திர நிபானனாயை நம: ஓம் ஓங்கார ரூபிண்யை நம: ஓம் அதுலாயை நம: ஓம் க்ரீடா கல்லோல காரிண்யை நம:ஓம் ஸ்வர்க்க ஸோபாண ஸரண்யை நம: ஓம் ஸர்வ தேவ ஸ்வரூபிண்யை நம: ஓம் அம்ப:ப்ரதாயை நம: ஓம் துக்க ஹந்த்ர்யை நம: ஓம் ஶாந்தி ஸந்தான


  காரிண்யை நம: ஓம் தாரித்ர்ய ஹந்த்ர்யை நம: ஓம் ஶாந்தி ஸந்தான காரிண்யை நம: ஓம் தாரித்ர்ய ஹந்த்ர்யை நம: ஓம் ஶிவ தாயை நம: ஓம் ஸம்ஸார விஷ நாசின்யை நம: ஓம் ப்ரயாக நிலயாயை நம:


  ஓம் ஸீதாயை நம: ஓம் தாபத்ரய விமோசின்யை நம: ஓம் ஶரணாகத தீனார்தி பரித்ராணாயை நம: ஓம் ஸு முக்திதாயை நம: ஓம் ஸித்தி யோக நிஷேவிதாயை நம: ஓம் பாபஹந்த்ர்யை நம: ஓம் பாவ நாங்காயை நம: ஓம் பரப்ருஹ்ம ஸ்வரூபிண்யை நம: ஓம் பூர்ணாயை


  நம: ஓம் புராதனாயை நம: ஓம் புண்யாயை நம: ஓம் புண்ய தாயை நம: ஓம் புண்ய வாஹிண்யை நம: ஓம் புலோம சார்ஜிதாயை நம: ஓம் பூதாயை நம: ஓம் பூத த்ரிபுவனாயை நம: ஓம் ஜயாயை நம:


  ஓம் ஜங்கமாயை நம: ஓம் ஜங்கம ஆதாராயை நம: ஓம் ஜல ரூபாயை நம: ஓம் ஜகத் ஹிதாயை நம: ஓம் ஜஹ்நு புத்ர்யை நம: ஓம் ஜகன் மாத்ரே நம: ஓம் ஜம்பூ த்வீப விஹாரிண்யை நம: ஓம் பவ பத்ந்யை நம:


  ஓம் பீஷ்ம மாத்ரே நம: ஓம் ஸித்தாயை நம: ஓம் ரம்யரூப த்ருதாயை நம: ஓம் உமா கரகமல ஸஞ்சாதாயை நம: ஓம் அஞ்ஜான திமிர பானவே நம: நா நா வித பரிமள பத்ர புஷ்பாணி ஸமர்ப்பயாமி.


  தூபம்:- சந்தன அகரு கஸ்தூரி க்ருத குக்லூ ஸம்யுதம் தசாங்க த்ரவ்ய ஸம்யுக்தம் தூபோயம் ப்ரதிக்ருஹ்யதாம். தூபம் ஆக்ராபயாமி.
  தீபம்:- ஸாஜ்யம் த்ரிவர்த்தி ஸம்யுக்தம் வஹ்னினா யோஜிதம் மயா. க்ருஹான மங்களம் தீபம் த்ரைலோக்கிய திமிராபஹம். தீபம் தர்சயாமி.
  நைவேத்யம்:- ஶால்யன்னம் வ்யஞ்சனைர்யுக்தம் ஸுபாபூப க்ருதான்விதம் க்ஷீரான்னம் லட்டுகோபேதம் புஜ்யதாம் அம்ருதாஶினி- நைவேத்யம் ஸமர்ப்பயாமி.
  தாம்பூலம்:- பூகிபல ஸமாயுக்தம் நாகவல்லிர் தலைர்யுதம் கற்பூர சூர்ண ஸம்யுக்தம் தாம்பூலம் ப்ரதி க்ருஹ்யதாம்.தாம்பூலம் ஸமர்ப்பயாமி.


  கற்பூரம்:- தேஜ: புஞ்சஸ்வரூபே தே தேஜஸா பாஸிதம் ஜகத். நீராஜயாமி கங்கே த்வாம் பக்தாபீஷ்ட பலப்ரதே. கற்பூர நீராஞ்சனம் ஸந்தர்ஶயாமி.
  கங்கே த்ரிபதகே திவ்யே ஜாஹ் நவி த்ரிதி வஸ்திதே. ப்ரதக்ஷிணம் கரோமி த்வாம் ப்ரணதா கெளக நாஶினி. ப்ரதக்ஷிண நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி.


  ப்ராலேயாசல ஸம்பூதே ப்ராசீ நாப்தி ஸமாகமே. ப்ராணீ நாம் பவரோகக்னி பூஜாம் ஸம்பூர்ணதாம் குரு. புத்ர பெளத்ர தன தான்ய பசு புண்ய பலோதயம் தேஹி மே தேவி பக்திம் தே த்வத் பாத கமலே ஸதா. ப்ரார்த்தனை செய்யவும்.


  அர்க்கிய ப்ரதானம்:- ஸங்கல்பம்:- அத்ய பூர்வோக்த---------ப்ரீத்யர்த்தம் , கங்கா பாகீரதி பூஜாந்தே க்ஷீரார்க்ய ப்ரதானம் கரிஷ்யே.
  ப்ருஹ்ம கமண்டலு ஸம்பூதே கங்கே த்ரிபத காமினி த்ரிலோக்ய வந்திதே தேவி க்ருஹாணார்க்கியம் நமோஸ்துதே. கங்காயை நம: இதமர்க்கியம்
  இதமர்க்கியம் இதமர்க்கியம்.
  தப நஸ்ய ஸுதே தேவி யமஜ்யேஷ்டே யஶஸ்வினி ஶுத்தானாம் ஶுத்திதே தேவி க்ருஹாணார்க்கியம் நமோஸ்துதே. யமு நாயை நம: இதமர்க்கியம் இதமர்க்கியம் இதமர்க்கியம்.


  விருஞ்சி தநயே தேவி ப்ரஹ்மரந்த்ர நிவாஸினி ஸரஸ்வதி ஜகன்மாத: க்ருஹாணார்க்கியம் நமோஸ்துதே. ஸரஸ்வத்யை இதமர்க்கியம் இதமர்க்கியம் இதமர்க்கியம்.


  கங்கா யமுனையோர் மத்யே யத்ர குப்த ஸரஸ்வதி த்ரைலோக்கிய வந்திதே தேவி த்ரைவேண்யார்க்கியம் நமோஸ்துதே. த்ரிவேண்யை நம:
  இதமர்க்கியம் இதமர்க்கியம் இதமர்க்கியம்.


  ஏகார்ணவே மஹா கல்பே ஸுஷூப்தி மாதவ ப்ரபோ. பர்யங்க வட ராஜ த்வம் க்ருஹாணார்க்கியம் நமோஸ்துதே. வட ராஜாயை நம: இதமர்க்கியம் இதமர்க்கியம் இதமர்க்கியம்.
  வேணி மாதவ ஸர்வக்ஞ்ய பக்தேப்ஸித பலப்ரதே. ஸபலாம் குரு மே யாத்ராம் வேணி மாதவ நமோஸ்துதே. தீர்த்த ராஜாய நம: இதமர்கியம் இதமர்க்கியம் இதமர்க்கியம்.
  த்ரிவேணீ த்ரியம்பிகே தேவி த்ரிவித அக வினாசினி த்ரிமார்கே த்ரிகுணே த்ராஹி த்ரிவேணீ சரணாகதம்.


  இனி உங்கள் வீட்டில் செய்ய வேண்டிய சமாராதனை:-
Working...
X