ரமண மகரிஷியே...
உன் திருவடி சரணம்!

Click image for larger version

Name:	Ramana.jpg
Views:	1
Size:	62.0 KB
ID:	34773

Source: Sakthi Vikatan