இது ப்ரத்யக்ஷ நாராயணனோட பாத தீர்த்தம்! காஞ்சிக்கு பக்கத்தில் க...