விசிஷ்டாத்வைதம் - க்ருஹ்ய ஸூத்ரம் தொடர்பு

, 26-11-2014 at 09:32 PM (0 Views)


[hd2]விசிஷ்டாத்வைதம் - க்ருஹ்ய ஸூத்ரம் தொடர்பு?[hd2]
ஸ்ரீஸ்வாமி தேசிகன் அருளிச்செய்துள்ள "ரஹஸ்ய ரத்நாவளி"யில், எம்பெருமானிடத்துச் சரணடைந்தவனான சேதனன் "க்ருதக்ருத்யன்" அதாவது செய்யவேண்டிய அனைத்தையும் செய்து முடித்தவன், இனி அவன் செய்வதற்கு ஒன்றுமில்லை என்கிற தகுதியைப் பெற்ற ப்ரபந்நனைப்பற்றி 11 மற்றும் 12ம் ச்லோகத்தில் கீழ்கண்டவாறு குறிப்பிடுகிறார்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite FriendsRead More at : http://www.brahminsnet.com/forums/entry.php/133-