பிரதசஷிண ஸ்துதி
யானி கானிச பாபானி ஜன்மாந்த்ர க்ருதானிச l தானி தானி ப்ரணயச்யந்தி ப்ரதசஷிண பதே பதே ll
ஜன்மாந்த்ரத்தில் செய்த சகல பாபங்களும் பிரதசஷிணம் செய்வதால் அழியட்டும்.
ஆலய பிரஹார பிரதட்சிணம் செய்து கிடைக்கும் தேவானுக்ரஹம் மோசஷத்திற்கான வழி என்பது சான்றோா் வாக்கு.நடக்க நடக்க உடல் கிளைக்கும்.உடல் கிளைக்கக் கிளைக்க மனம் சாந்தி பெறும். மனம் சாந்தி பெற்றால் ஆத்ம விசாரணை தொடங்கும்.ஆத்ம விசாரணை மோட்சத்திற்கான வழி


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends