நீ அதிகம்சாதிக்க விரும்பி உன் உடலையும் உணர்வையும் வருத்திக்கொள்ளாதே

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends