மார்கழித் திங்கள் மதிநிறைந்த நன்னாளால்;

நீராடப் போதுவீர்! போதுமினோ, நேரிழையீர்!
சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள்!
கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன்,
ஏரார்ந்த கண்ணி யசோதை இளஞ்சிங்கம்,
கார்மேனிச் செங்கண் கதிர்மதியம் போல்முகத்தான்
நாராயணனே, நமக்கே பறைதருவான்,
பாரோர் புகழப் படிந்தேலோ ரெம்பாவாய்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsn the sacred month of Margazhi, on an auspicious day of full moon, I (Aandal) beckon all the wealthy young girls of (Aayppadi) Gokulam to take a sacred dip and worship the almight Lord, son of Nandagopar, who by means of his sharp spear disposes off his enemies, mother Yasoda's child who resembles a fierce lion, has a dark cloud like divine complexion, with a pair of eyes that resembles a beautiful lotus, whose face shines like a combination of the sun and the moon, let us all pray and request the Lord to dictate us the service that He expects us to do.