தஸ்மை நமோ பகவதே
த்ரிகுணாய குணாத்மனே l
கேவலாயாத்விதீயாய குரவே
ப்ரம்ஹ மூா்த்தயேll

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsசத்தியம் ,ஞானம்,அனந்தம் என்ற மூன்று உத்தம குணங்களால் ஜீவா்களின் சத்வ,ரஜோ,தமஸ் என்ற முக்குண காரியங்களை அடக்கி ஆள்பவரே,பகவானே எல்லாவற்றிலும் இருந்து கொண்டும்,தனித்தும் இயங்க வல்லவரே,பரப்பிரம்மமே,உம்மைவணங்குகிறேன்

COURTESY: Seshadri Iyengar