தஸ்ய லோகப்ரதானஸ்ய ஜகந்நாதஸ்ய பூபதே l
விஷ்ணோா்-நாமஸஹஸ்ரம் மே ஸ்ருணு பாப-பயாபகம் ll

எவன் உலகைத் தாங்கிக் கொண்டு எங்கும் விளங்கும் ஜகந்நாதனோ அந்த விஷ்ணுவினுடைய ஆயிரம் நாமங்கள் பாவத்தையும் பயத்தையும் போக்குவன.Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends