Mark Your Calendar:

24/04 - Akshaya Thrithiyay. Thirukudanthai Sri Aravamudhalwan visits Sri Nadadoor Ammal Sri Rajagopala Swamy Temple. Sri Santana Varadha Desikar Mangalasasanam Sri Nadadoor Ammal Arulappadu Mariyadhai.
Thirumailai Swamy Sri Desikar, Sri Srinivasa Perumal Alarmelmangapuram Eluntharulal
27/04 - Sri Koil Annan Satrumurai Sri Bhashyakarar Baghavath Ramanusar Thirunakshathram
Kanchipuram Sri Perarulalan purapaadu with Sri Emberumanar
04/05 - Sri Madhurakavi Alwar Thirunakshathra Satrumurai
Aacharya Sri Nadadoor Ammal 848th Thirunakshathram.
Thiruvallikeni Sri Parthasarathy Perumal Brahmothsavam Begins
Sri Nadadoor Ammal Thirumaaligai Vidvath Sadas
05/05 - Chithra Pournami. Kanchipuram Sri Perarulalan Palatrukku Eluntharulal
Thirumalirumcholai Sri Kalazhagar Vaigai Aatrukku Eluntharulal with the Parivattam and Soodi Kalaintha Malai of Thayar Sri Andal of Srivilliputtur
Srivilliputtur Thayar Sri Andal Sesha Vahanam, Sri Rengamannar Ashwa Vahana Purappadu
05/05 - Sri Nrusimha Jayanthi. Sri Ahobila Mutt Sri Maalolan Alankara Thirumanjanam
18/05 - Kanchipuram Sri Perundevi Thayar Kadai Vellikizhamai (Sukravara) Uthsavam - Swarna Mangalagiri - Sri Thatha Desikan Swamy Sri Desikar Mariyadhai
21/05 - Kanchipuram Sri Perarulalan Temple Sri Selvar Uthsavam
22/05 - Kanchipuram Sri Perarulalan Vayyam Pughazhum Vaikasi Brahmothsava Angurarpanam.Sri Visvakshenar Nagara Sodhanai
23/05 - Kanchipuram Sri Perarulalan Temple Vaikasi Brahmothsava Dwajarohanam Sri Koil Desikar Mariyadhai
25/05 - Kanchipuram Sri Perarulalan Vaikasi Brahmothsava Garudasevai Thooppul Sri Vedantha Desikar Sannidhikku Garudaroodarai Eluntharulal
Srivilliputtur Thayar Sri Andal Sri Rengamannar Yearly Sri Gothasthuthi Uthsavam Begins
Azhwar Thirunagari Swamy Sri Nammalwar Yearly Avathara Uthsavam Begins. Alwar and Perumal Sri Ahobila Matathirku Eluntharuli Srimadh Azhagiya Singarukku Mariyadhai
27/05 - Kanchipuram Sri Perarulalan Nachiyar Thirukolam - Sri Ahobila Matathirku Eluntharulal
29/05 - Kanchipuram Sri Perarulalan Thiruther ( Ther Nadai Avasaram)

30/05 - Kanchipuram Sri Perarulalan Thotti Thirumanjanam -
Sri Desika Sampradhaya Thiruman Kappu Visesha Sevai
02/06 - Srivilliputtur Thayar Sri Andal Sri Rengamannar Yearly Sri Gothasthuthi Uthsava Satrumurai - Pal Mangai
03/06 - Vaikasi Visaka Thirunal - All Divya Desams Sri Nammalwar Thirunakshathra Satrumurai