கீழே உள்ள ஸம்ஸ்க்ருத ச்லோகம் "சுபாஷிதா" என்ற பிரிவைச் சேர்ந்தது.
அதாவது "நல்லுரைகள்" என்று பொருள்.
இன்று அடியேன் கண்ணில் பட்ட சுபாஷிதமும் அதன் பொருளும்:பிபந்தி நத்ய: ஸ்வயமேவ நாம்ப: ஸ்வயம் ந காதந்தி பளாநி வ்ருக்ஷா:
நாதந்தி ஸஸ்யம் கலு வாரிவாஹா: பரோபகாராய ஸதாம் விபூதய:!!

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsநதிகள் தன் நீரை தாமே அருந்துவதில்லை!
மரங்கள் தம் பழங்களை தாமே உண்பதில்லை!
தன்னால் வளர்ந்த பயிர்களை மேகங்கள் புசிப்பதில்லை!
நற்குணம் நிறைந்த மஹான்கள் தமக்காக வாழ்வதில்லை!!