1,தேவ யக்ஞம் 2, பித்ரு யக்ஞம்.3, பூத யக்ஞம் 4, மனித யக்ஞம். 5, பிரம்ம யக்ஞம். என்பன பஞ்சமஹா யக்ஞம் எனப்படும்.
1, தேவ யக்ஞம்--- தேவதைகளை குறித்து அக்னியில் ஹோமம் செய்வது.
2, பித்ரு யக்ஞம்--- நம் குலத்தில் இறந்துபோன முன்னோர்களின் திருப்திகாக செய்யபடும் ஹோமம்.
3,பூத யக்ஞம்-- மனிதர் நீங்களாக மற்ற ஈ. எறும்பு முதலான பிரானிகளுக்கு தன்னிடமுள்ள உணவு பொருள்களை சிறிதளவாவது சுயநலமின்றி தியாக மனப்பான்மையுடன் கொடுத்து உதவுவது.
4,மனித யக்ஞம்---நம்மை நாடி பசித்து வந்தோர்க்கு உணவளித்து உதவுவது.
5,பிரம்ம யக்ஞம்---முன்னோர்களால் வழக்கப்படி கற்ப்பிக்கப்பட்டு வரும் வேதத்தை விதிப்படி அத்தியாயனம் செய்வது.Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends