அடியேன்

நான் அம்மாவிற்கு கடைசி பையன். வெளியுரில் வசிப்பதால், மற்றும் சில ஹெல்த் இஷ்யல் உள்ளதால் மாசிகத்தல் கலந்து கொள்ள முடியாத சுழ்நிலை.

எனது சந்தேகம் என்ன வென்றால்.... மாசியத்தின் பொழுது தர்ப்பணம் செய்வது வழக்தில் உண்டா ? ... அப்படி உண்டு என்றால் அடியேன் தர்ப்பணங்களை மட்டும் செய்யலாமா.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsதாஸன்.

சேஷாத்திர் ரங்கஸ்வாமி