வெளியூரிலிருந்து இறந்தவர் வீட்டிற்கு நேரே சென்றால் மறுபடியும் வேறு எங்கும் செல்லாமல் நேரே கிளம்பி வந்த ஊருக்கே திரும்பி செல்ல வேண்டும். தாய் வீட்டிற்கோ வேறு எங்குமோ செல்லக்கூடாது. வெளியூரிலிருந்து வந்தவுடன் இறந்தவர் வீட்டிற்கு செல்லாமல் நண்பர்கள் --உறவினர் இல்லாவிட்டால் ஒரு ஹோட்டலுக்கு சென்று ரூம் எடுத்து குளித்து விட்டு சாப்பிட்டு விட்டு பிறகு இறந்தவர் வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டும். அப்போதுதான் பிறகு எந்த உறவினர் வீட்டிற்கும் சென்றாலும் இம்மாதிரி ஆகாது.இம்மாதிரி செய்வதுதான் பழங்கால வழக்கம்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends