வாழ்க்கை கணக்கு
வாழக்கை ஒரு கணிதம். அதில் சிக்கல்களும், தீர்வுகளும் நிரம்பியுள்ளன.
நல்லவற்றைக் ' கூட்டி' க்கொள்.
தீயவற்றைக் ' கழித்து' க்கொள்.
அறிவை ' பெருக்கி 'க்கொள்.
நேரத்தை ' வகுத்து 'க்கொள்.
இன்பதுன்பங்களை 'சமமாய் ' கருது.
வளர்பிறை போல் முன்னேறு.
செலவைக் குறைத்து வரவைப் பெருக்கு.
அன்பைப் பெருக்கு, ஆணவத்தைக் குறை.
நல்லவர்களுக்கு இணையாக இரு.
பிறரை நம்பி வாழும் வாழ்வு நிலையற்றது.
-- மா.கல்பனா, கூத்தப்பாடி.
-- தினமணி இணைப்பு. 20 அக்ட்டோபர் 2012.
Posted by க. சந்தானம்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends