அன்பர்களே எனக்கு பிடித்த இந்த பாடலை உங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ள விருபுகிறேன்.உங்களுக்கு ஆட்சேபம் இருக்காது என நினைக்கிறேன். பாடலில் தவறு இருந்தால் திருத்திக்கொள்ளவும்.
"அந்த நாள் ஞாபகம் வந்ததே நண்பனே நண்பனே நண்பனே-
இந்த நாள் அன்று போல் இன்பமாய் இல்லையே அது ஏன் ஏன் ஏன் நண்பனே
"

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends