தண்ணிருக்கு நெகடிவ் சக்தியிணை அகற்றும் சக்தி உண்டு. தனி வீடாக இருந்தாலும் சரி, அடுக்கு மாடி குடி யிருப்பிலும் சரி வாசலில் பூச்செடிகள் இருக்கும் இடத்தில் தண்ணீர் குழாய் வைதிருப்பார்கள். இங்கு குளித்துவிட்டு பிறகு வீட்டிற்குள் செல்ல வேண்டும். மண் தரையிற்கும் நெகடிவ் சக்தியினை வெளியிடாமல் மண்ணிற்குள் செலுத்தும் சக்தி உண்டு.
(க்ரெளன்டு) தரை மட்டத்தில் கார் பார்கிங் இடம் ஒதுக்குவார்கள். நான்கு பக்கமும்3 அடி அகலத்திற்கு ஓபன் ஸ்பேஸ் இருக்கும் இங்கு ஒரு தண்ணிர் குழாய் வைத்து கொள்ள வேண்டும். இங்கு குளித்து விட்டு வீட்டிற்குள் செல்ல வேண்டும்.

இறந்த என் தமக்கை வீட்டில் நான் 12 நாட்கள் எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது. 13 ஆம் நாள் தான் தான் சாப்பிடலாம். சிநேகிதர் அல்லது உறவினர் எனக்கு சென்னையில் இல்லை என்றால் ஹோட்டலில் தான் நான் சாப்பிட வேண்டும்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends