பாத்திரம் கழுவுனா தான் சாப்பாடாம் ....
அம்மா.....சொன்னா .

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends