இந்த ஐந்து விஷயங்களிலும் அவசரம் கூடாது!

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
வித்யா கல்வி கற்பது.
அர்த்தா செல்வம் சேகரிப்பது.

பர்வதாரோஹணா பர்வதம், அதாவது மலையில் ஏறுவது.
தர்மா தர்மம்.
காமம் காமம்.

ஆக, இந்த ஐந்து விஷயங்களிலும் அவசரம் கூடாது!
இதைக் கூறும் கருட புராண ஸ்லோகம் இது:
சனைர்வித்யா சனைர் அர்த்தா சனை: பர்வதமாருஹேத் I
சனை: காமம் ச தர்மம் ச பஞ்சதானி சனை: சனை: II
கல்வியில் மெதுவாக முன்னேறு. பொருள் சேகரிப்பதில் மெதுவாக முன்னேறு. மலை மீது ஏறுவதை மெதுவாகச் செய். காமத்திலும், அதே போல தர்மம் செய்வதிலும் மெதுவாகச் செய்!