மன்மத வருஷம்,மார்கழி மாதம் விசேஷ தினங்கள்
16.12.15 புதன் மார்கழி மாஸப்பிறப்பு
17.12.15 வியாழன் தனுர்மாஸ பூஜா ஆரம்பம்
21.12.15 திங்கள் வைகுண்ட ஏகாதஸி
26.12.15 சனி ஸ்ரீ ஹனுமத் ஜயந்தி
4.1.2016 திங்கள் ஸ்வாதி
06.01.16 புதன் ஏகாதஸி
09.01.16 சனி அமாவாஸ்யை
11.01.16 திங்கள் ஸ்ரவண வ்ரதம்
12.01.16 செவ்வாய் கூடாரைவல்லீ
14.01.16 வியாழன் போகிப்பண்டிகை

15.01.16 வெள்ளி தை மாஸப்பிறப்பு, உத்தராயன புண்யகாலம். பொங்கல் பண்டிகை.
காலை [COLOR=#00AFFD !important]07.05 - 07.55[COLOR=#EC008C !important]
[/COLOR] (மும்பை) மணிக்குள் பொங்க்கல் பானை வைக்க உத்தமம்.
சென்னை நேரம் காலை - 06.50 - 07.40 மணிக்குள்.
16.01.16 சனி கனு, மாட்டுப்பொங்கல்
[/COLOR]

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends