பிராமணர்களில் சைவம் மற்றும் வைஷ்ணவம் என்று இரு பிரிவுகள் இருக்கிறது அவர்கள் எல்லோரும் பூணூல் அணிகிறார்கள். ஆனால் சைவத்தை பின்பற்றுவர்கள் மெல்லிதாக உள்ள பூணூலையும் வைஷ்ணவர்கள் கனமாக் உள்ள பூணூலையும் அணிகிறார்கள். ஏன் இந்த வித்தியாசம் இதற்க்கு சமயம் சம்பிரதாயம் எதிலாவது சொல்லி இருக்கிறதா?

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends