NAKSHATHRANGAL GAAYATHRI.

ASWINI; OM SWEDHA VARNYAI VIDHMAHE SUDHAAKARAAYAI DHIMAHI THANOW ASVANOW PRACHOTHAYATH.

BARANI; OM KRISHNAVARNAYAI VIDHMAHE DHANDADHARAAYAI DHIMAHI THANOW BARANI PRACHOTHAYATH.

kARTHIGAI; OM VANNIDEHAYAI VIDHMAHE MAHATHAPAAYAI DHIMAHI THANOW KRITHIKA PRACHOTHAYATH.

ROHINI; OM PRAAJAAVRIDHYAI CHA VIDHMAHE VISWAROOPAYAI DHIMAHI THANAOW ROHINI PRACHOTHAYATH.

MIRUGASRIRISHAM; OM SASI SEKARAAYAI VIDHMAHE MAHARAJAYAI DHIMAHI THANOW MRIGASIRRISHA PRACHOTHAYATH

THIRUVADHRAI; OM MAHASRESHTAYAI VIDHMAHE PASUMDHANAYA DHIMAHI THANNOW ARDHRA PRACHOTHAYATH.

PUNARPUSAM; PRAJAVRIDHYAICHA VIDHMAHE ATHITHIPUTHRAYA CHA DHIMAHI THANNOW PUNARVASU PRACHOTHAYATH.

PUSAM; BRAHMAVARCHASAAYA VIDHMAHE MAHA DHISHYAAYA DHIMAHI THANNOW PUSHYA PRACHOTHAYATH.

AAYILYAM; SARPA RAJAYA VIDHMAHE MAHA ROCHANAAYA DHIMAHI THANNOW ASHLASHA PRACHOTHAYATH.

MAHAM; MAHA ANAKAAYA VIDHMAHE PITHRIYA DEVAYA DHIMAHI THANNOW MAKA PRACHOTHAYATH.

POORAM; ARIYAMNAAYA VIDHMAHE PASUDEHAAYA DHIMAHI THANNOW POORVA PALGUNI PRACHOTHAYATH.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite FriendsUTHIRAM; OM MAHA BAGHAAYA VIDHMAHE MAHA SRESHTAYAI DHIMAHI THANOW UTHIRA PALGUNI PRACHOTHAYATH.

HASTHAM; OM PRAYASCHATHAAYAI VIDHMAHE PRAKRUPNE ETHAAYAI DHIMAHI THANOW HASTHA PRACHOTHAYATH.

CHITHRAI. OM MAHA THVASTAYAI VIDHMAHE PRAJARUPAAYAI DHIMAHI THANOW CHAITHRA PRACHOTHAYATH.

SWATHI; OM KAAMACHAARAAYAI VIDHMAHE MAHA NISHTAYAI DHIMAHI THANOW SWATHI PRACHOTHAYATH.

VISHAKAM; OM INDRAAGNOW CHA VIDHMAHE MAHA SRESHTYAI CHA VIDHMAHE THANOW VISHAKA PRACHOTHAYATH.

ANUSHAM; OM MITHRA DEYAAYAI VIDHMAHE MAHA MITHRAYA DHIMAHI THANOW ANURADHA PRACHOTHAYATH.

KETTAI; OM JYESTAYAI VIDHMAHE MAHA JAISHTAAYAI DHIMAHI THANNOW JYESTA PRACHOTHAYATH.

MOOLAM; OM PRAAJAATHIPAAYAI VIDHMAHEMAHA PRAAJAAYAI DHIMAHI THANOW MOOLAA PRACHOTHAYATH.

POORAADAM; OM SAMUDHRA KAAMAAYAI VIDHMAHE MAHA PIJITHAAYAI DHIMAHI THANNOW POORVAASHAADAA PRACHOTHAYATH.

UTHIRAADAM; OM VISWEDHEVAAYA VIDHMAHE MAHA SHAADAAYA DHIMAHI THANOW UTHIRAADAASHAADAA PRACHOTHAYATH.

UTHIRAADAM 4TH PAADHAM; OM ABIJITHAAYAI VIDHMAHE BRAHMA DEHAAYA DHIMAHI THANNOW ABIJITH PRACHOTHAYATH.

THIRUVONAM; OM MAHA SHRONAAYA VIDHMAHE PUNYASLOKAAYA DHIMAHI THANOW SHRONAA PRACHOTHAYATH.

AVITTAM; OM AGRA NAATHAAYA VIDHMAHE VASU PAREETHAAYA DHIMAHI THANOW SHRAVISHTA PRACHOTHAYATH.

SADHAYAM; OM PESHAJAAYA VIDHMAHE VARUNA DEHAA DHIMAHI THANOW SHADHABHISHAG PRACHOTHAYATH.

POORATADHI; OM THEJASKARAYA VIDHMAHE AJA EKAPAADHAAYA DHIMAHI THANOW POORAVA PROSHTAPATHA PRACHOTHAYATH.

UTHIRATADHI. OM AHIR BUDHINIYAYA VIDHMAHE PRATHISHTAAPANAAYA DHIMAHI THANNOW UTHIRAPROSHTAPATHA PRACHOTHAYATH.

REVATHI; OM VISWARUPAAYA VIDHMAHE POOSHNA DEHAAYA DHIMAHI THANOW REVATHI PRACHOTHAYATH.