கடவுள் எதற்காக?


மனிதனே எல்லாவற்றையும் தன்னுடைய முயற்சியால் சம்பாதித்துக் கொள்கிறான் என்றால் கடவுள் எதற்காக?
உங்களுக்காக கண்ணதாசன் சொன்னதைக் கேளுங்கள்...


பிறப்பின் வருவது யாதெனக்
கேட்டேன்
பிறந்து பாரென இறைவன்
பணித்தான்


அறிவெனச் சொல்வது யாதென
கேட்டேன்
அறிந்து பாரென இறைவன்
பணித்தான்


அன்பெனப்படுவது யாதென
கேட்டேன்
அளித்துப் பாரென்றான்


மனையாள் சுகமெனில் யாதெனக்
கேட்டேன்
மணந்து பாரென்றான்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
பிள்ளை என்பது யாதெனக்
கேட்டேன்
பெற்றுப் பாரென்றான்


முதுமை என்பது யாதெனக்
கேட்டேன்
முதிர்ந்து பாரென்றான்


இறப்பின் பின்னது ஏதெனக்
கேட்டேன்
இறந்து பாரென்றான்


அனுபவித்தே அறிவது
வாழ்க்கையெனில்
ஆண்டவனே நீ ஏன் எனக்
கேட்டேன்


அந்த அனுபவமே நான்தானே
என்றான்.
-- ஸ்ரீ கேள்வி பதில்.
-- தினமலர். பெண்கள்மலர் இணைப்பு. 21-12-2013.
Posted by க. சந்தானம்