0


சித்தன் போக்கு சிவன் போக்கு என்பதன் பொருள் என்ன

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsசித்தன் போக்கு கிடையாது. சித்தம் போக்கு என்று சொல்ல வேண்டும். சித்தம் என்றால் அறிவு. நமது வாழ்க்கை முறையை செயல்படுத்துவது நம் அறிவுதான். எனவே அது தவறான பாதையில் நம்மை இட்டுச் செல்லாமல் இருக்க அதில் தெய்வ சிந்தனையை பதிவு செய்து கொண்டேயிருக்க வேண்டும். சிவம் அதாவது தெய்வம் சித்தத்தில் இருந்தால் அதன் போக்கும் தெய்வ வழிகாட்டுதலோடு கூடியதாய் இருந்து வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாக அமையும்.