உண்மை. மேற்கு நாடுகளின் தவறான பிரசாரத்தினால் நாம் வழக்கமாக உண்ணுவதை தவிர்த்து அவர்களின் தானியங்களை உண்ணுகிறோம். ஓட்ஸ் கேல்லோக்ஸ் , பர்கர் உணவினங்களை தவிர்ப்போம்.
நம் ராகி,சிறு தானியங்கள் { சாமை,வரகு,குதிரைவாலி,திணை] ஆகியவற்றை உண்போம் நலம் பெறுவோம்.
விளம்பரங்களை நம்பி மோசம் போகவேண்டாம். பர்கர், பிட்சா கோககோலா ஆகியவற்றை ஒதுக்குவோம்.
நன்றி
வரதராஜன்


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends