ஸ்வாமின் தங்களுடைய உடனடி கருத்தையும் அதை கொண்டு மற்றவர்களின் அறியாமையையும் பயத்தையும் நீக்கி உம்முடைய உபதேசத்தையும் அறிந்து மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் .உமக்கு அடியேன் எம்மாதிரி என் நன்றியை தெரிவிப்பது என்று தெரியவில்லை. எனது மனப்பூர்வமான நன்றியை தெறிவித்துக்கொள்கிறேன்.இந்த 82 வயதில் அடியேன் மைத்துனி மற்றவர்களுக்கு பயந்துகொண்டு சோளிங்கபுரம் 6 மணிக்கு மேல் புறப்பட்டு சென்றுவிட்டார்.என்ன சிரமப்படுகிராரோ தெரியவில்லை. புத்தி வந்தது ஸ்வாமின்...என்றும் தங்கள் அடியேன் நரசிம்ஹன் .

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends