ஸ்ரீ:
3 நாள் தாயதிகள் அம்மா வழியை சேர்ந்தவர்கள். ரத்த சம்பந்தம் (ஜீவ அணு சம்பந்தம்) மிக மிக குறைவாக உள்ளவர்கள் அதனால் அவர்களுக்குச் செய்யவேண்டிய கடமை இல்லை.
தர்ப்பணம் என்பது ஒருவரை சந்தோஷபடச் செய்வது. திருப்தி செய்வது, இதனால் அவர்களின் ஜீவ அணுவுக்குள் உரைபவனான அந்தர்யாமியான பகவானை திருப்தி அடையச்செய்து அவன் ஆசிகளைப் பெறுகிறோம்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite FriendsDr.NVS
(Posted using mobile app)