ஸ்ரீ:
நமது சொந்த வ்ருப்பம் காரணமாக செய்யாமல் விட்டால்தான் தவறு.
இயற்கையாக நடப்பதற்கு நாம் காரணம் ஆக முடியாது என்பதால் நமக்கு எந்த தோஷமும் இல்லை.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends