மேஷ ராசி----------- 4 நாழிகை 15 விநாடி என்பது---------------1 மணி 42 நிமிடம்.
ரிஷப ராசி-------------4 நாழிகை 45 விநாடி என்பது---------------1 மணி 54 நிமிஷம்
மிதுன ராசி------------5 நாழிகை 15 விநாடி --------------------2மணி 06 நிமிடம்

கடக ராசி--------------5 நாழிகை 30 விநாடி---------------------2 மணி 12 நிமிடம்
சிம்மம்-----------------5 நாழிகை 15 விநாடி---------------------2 மணி 06 நிமிடம்
கன்னி------------------5 நாழிகை 00 விநாடி---------------------2 மணி--------------

துலாம்-----------------5 நாழிகை 00 விநாடி---------------------2மணி--------------
வ்ருச்சிகம்-------------5நாழிகை 15 விநாடி----------------------2 மணி 06 நிமிடம்
தனுஸ்-----------------5 நாழிகை 30 விநாடி----------------------2 மணி 12 நிமிடம்-

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsமகரம்-------------------5 நாழிகை 15 விநாடி---------------------2 மணி 06 நிமிடம்
கும்பம்------------------4 நாழிகை 45 விநாடி---------------------1 மணி 54 நிமிடம்
மீனம்--------------------4 நாழிகை 15 விநாடி-------------------1 மணி 42 நிமிடம்

மொத்தம்--------------------60 நாழிகை----------------------------24 மணி நேரம்.