சூரியன்------------சிம்மத்தில் முதல் 20 பாகை மூல த்ரிகோண பலமும், மீதமுள்ள 10 பாகை ஆட்சி பலம் பெறுகிறது. மேஷத்தில் 10 பாகை வரை பரம் உச்ச பலம். துலாத்தில் 10 பாகை வரை பரம் நீசம் பெறுகிறது.

சந்திரன்-----------ரிஷபத்தில் முதல் மூறு பாகை பரம் உச்சம்,மீதமுள்ள 27 மூல த்ரிகோண பலம் பெறுகிறது. வ்ருச்சிக ராசியில் முதல் 3 பாகை பரம நீசம்.

செவ்வாய்---------மேஷத்தில் முதல் 12 பாகை மூல த்ரிகோண பலமும் மீதமுள்ள் 18 பாகை ஆட்சி பலம் பெறுகிறது. மகரத்தில் 28 பாகை பரம் உச்ச பலமும் கடகத்தில் 28 பாகை பரம நீசம் பெறுகிறது.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsபுதன்--கன்னியில் முதல் 15 பாகை உச்ச பலமும், 15லிருந்து 20 பாகை வரை மூல த்ரிகோண பலமும் மீதம் ஆட்சி பலம் பெறுகிறது. மீன ராசியில் முதல் 15 பாகை நீசம் பெறுகிறது.

குரு:-தனுசில் முதல் 10 பாகை மூல த்ரிகோண பலமும் மீதமுள்ள 20 பாகை ஆட்சி பலமும் பெறுகிறது.கடகத்தில் முதல் 5 பாகை பரம உச்சம் மகரத்தில் முதல் 5 பாகை பரம் நீசமும் பெறுகிறது.

சுக்கிரன்---துலாத்தில் முதல்20 பாகை மூல த்ரிகோண பலமும், மீதமுள்ள 10 பாகை ஆட்சி பலமும் பெறுகிறது. மீனத்தில் முதல் 27 பாகை பரம உச்சமும்,கன்னியில் முதல் 27 பாகை பரம நீசமும் பெறுகிறது.

சனி; கும்பத்தில் முதல் 20 பாகை மூல த்ரிகோண பலமும், மீத முள்ள 10 பாகை ஆட்சி பலமும் பெறுகிறது. துலாத்தில் முதல் 20 பாகை வரை பரம உச்சமும், மேஷ ராசியில் முதல் 20 பாகை வரை பரம நீசமும் பெறுகிறது;.