🏻அமெரிக்கன் : எனக்கு டென்னிஸ் விளையாட்ட பத்தி எல்லா விசயமும் தெரியும் நீ வேனும்ன எதாவது கேட்டு பாரு
🏻இந்தியன் : சொல்லு டென்னிஸ் நெட்ல எத்தன ஓட்ட இருக்கும் ?
🏻அமெரிக்கன் : உங்களுக்கெல்லாம் நல்ல சாவே வராதுடா !

American: I know everything about tennis? Ask anything I will tell you
🏻Indian: How many holes are there in the tennis net?
🏻American : You people will not have a good death.

🏻अमेरिकादेशीय: टेन्निस्योपरि अहं सर्वं जानामि, यदि सम्शय: अस्ति तर्हि मां परीक्षयतु |
🏻भारतीय: टेन्निस् जाले कति रन्ध्रा: सन्ति ?
🏻अमेरिकादेशीय: युष्माकं सम्यक् मृत्यु: न भविष्यति !

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends