மார்கழியில் தான் கெளரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் யுத்தம் நடந்த மாதம். ஆடியில் ராவண்னுக்கும் ராமருக்கும் யுத்தம் நடந்தது. மாசியில் மன்மதன் சிவனால் எரிக்க பட்டான். பங்குனி மாதம் வருடம் முடியும் மாதம் ஆதலால் இம்மாதங்களில் சுப கார்யங்கள் எதுவும் செய்வதில்லை.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends