1. கர்பஸ்ய உத்கமனே துக்கம் விஷமே பூமி வர்த்மனி தஸ்ய நிஷ்க்ரமணார்த்தாய மாத்ரு பிண்டம் ததாம்யஹம்.

என்னை கர்பத்தில் தாங்கிய வண்ணம்மேடு பள்ளம் ஏறி இறங்கும் போது வேதனை அனுபவித்த என் தாய்க்கு இந்த பிண்டம்.

2. மாஸி மாஸி க்ருதம் கஷ்டம் வேதனா ப்ரஸவே ததா தஸ்ய நிஷ்க்ரமணார்த்தாய மாத்ரு பிண்டம் ததாம்யஹம்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsஒவ்வொரு மாதத்திலும் மற்றும் ப்ரஸவத்தின் போதும் என் தாய்க்கு என்னால் ஏற்பட்ட வேதனைகள் உண்டாக்கிய பாபத்திற்கு பரிஹாரமாக இந்த பிண்டம்.