🏻கணவன் : "உங்க அப்பா பெரிய ஒலிம்பிக் ரசிகரா இருக்கலாம். அதுக்காக தங்க நகைக்கு பதிலா வெங்கல நகை செஞ்சு போட்டா என்ன அர்த்தம்?"


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
पति:- तव पिता तीव्र ओलिम्पिक् रसिक: स्यात् , तदर्थं स्वर्णाभरणस्थाने कांस्याभरणम् कृत्वा तव कण्ठे स्थापयति चेत् अर्थ: क: ?


पत्नी - भवान् मम तृतीयपति: इत्यर्थ: |