🏻கணவன் : "உங்க அப்பா பெரிய ஒலிம்பிக் ரசிகரா இருக்கலாம். அதுக்காக தங்க நகைக்கு பதிலா வெங்கல நகை செஞ்சு போட்டா என்ன அர்த்தம்?"पति:- तव पिता तीव्र ओलिम्पिक् रसिक: स्यात् , तदर्थं स्वर्णाभरणस्थाने कांस्याभरणम् कृत्वा तव कण्ठे स्थापयति चेत् अर्थ: क: ?

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends
पत्नी - भवान् मम तृतीयपति: इत्यर्थ: |