மெளனிஅமாவாசை 27 1 2017 இன்றுசந்திரன் சூரியனின் நக்ஷத்திரமானஉத்திராடத்தில் இருக்கிறது சூரியன் சந்திரனின் நக்ஷத்திரமானதிருவோணத்தில் இருக்கிறதுஅமாவாசை திதியில் இருவரும்மகர ராசியில் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள்
காலையில்எழுந்து பல் தேய்த்து விட்டுஸங்கல்பம் செய்து கொண்டுகாலை 5 50 மணிக்குள்ஒருவரிடமும் பேசாமல் ஸ்நானம்செய்து விட்டு பிறகு பேசலாம் மனதை அடக்கி மந்திர ஜபம்செய்ய இன்று நல்ல நாள்
suryan aathma kaarakan chandran mind kaarakan.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends