சைத்ர சுக்ல பக்ஷ த்ரயோதசி 09-04-2017. இன்று மாலை மன்மதன்; ரதி; இவர்கள் நண்பன் வஸந்து ருது தேவனுடன் கரும்பில் ஆவாஹனம் செய்து பூஜிக்க வேன்டும்.தம்பதிகளுக்குள் ஒற்றுமை ஏற்படும்.நிர்ணய ஸிந்து-67; வஸந்தாய நமஸ்துப்யம் வ்ருக்ஷ குல்ம லதாஸ்ரய ஸஹஸ்ர முக ஸம்வாஸ காமரூப நமோஸ்துதே.

நமோஸ்து பஞ்ச பாணாய ஜகஹ்லாத காரிணே மன்மதாய ஜகன்நேத்ரே ரதிப்ரீதி ப்ரியாய தே என்று ப்ரார்த்தனை செய்து கொண்டு இருவரும் நமஸ்காரம் செய்யலாம். இக்ஷு சாபாய ; அநங்காய; மன்மதாய; காமாய ; ஸ்மர சரீராய , புஷ்பாஸ்த்ரயாய; வஸந்த ஸகாய; ஸ்மராய; க்லீம் காம்தேவாய; ஹ்ரீம் ரத்யை நமஹ என்று சொல்லி அர்சிக்கலாம். தூபம். தீபம்; நைவேத்யம் ; கற்பூரம் காட்டவும். இத்னால் தம்பதிகளுக்குள் அதிக அன்பும் ப்ரேமையும் உண்டாகும்.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends