ஸ்வாமின்

ஹனுமாருக்கு வெண்ணை காப்பு சாத்தபடுகிறதே ? இதற்கு புராணச்சான்று இருக்கிறதா?

சில கோவில்களில் ஜ்வாலா நரசிம்ஹனுக்கு சந்தன காப்பு சாத்துகிறார்கள் இதன் தாத்பர்யம்
என்ன என்று தாங்கள் தயவு செய்து விளக்கவும் .
அடியேன் தாசன்
ராமபத்ரன்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends