2014ம் ஆண்டின் சிறந்த சொல்லாக வேப் எனும் வார்த்தையை ஆக்ஸ்போர்ட் அகராதி அங்கீகரித்துள்ளது. ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் ஆக்ஸ்போர்டு அகராதி ஆண்டுதோறும் புதிய வார்த்தைகளை சேர்த்து வருவதுடன் இவற்றில் முன்னிலை பெறும் வார்த்தைக்கு ஆண்டின் சிறந்த சொல்லாக மகுடமும் சூட்டுகிறது. இந்த ஆண்டு மொத்தம் 900 -க்கும் மேற்பட்ட புதிய வார்த்தைகள் அகராதியில் இடம்பெற்றுள்ளன. இவற்றில் வேப் எனும் வார்த்தைக்கு இ- சிகரெட்டால் உண்டாகும் புகையை நுகர்வது என்று ஆக்ஸ்போர்டு அகராதி பொருள் தருகிறது.
புகைத்தல் எவ்விதத்திலும் தீமையானது. புகைத்தலின் பரிணாம வளர்ச்சியே வேப். இது இந்த ஆண்டின் சிறந்த சொல்லாகி உள்ளது.
Vape
Word of the year 2014.
-- தினமலர் சிறுவர் மலர். டிசம்பர் 19, 2014.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends